Home

Videncenter for arbejdsmiljø forandringer

Forandringer - amid

Det kan være voldsomt for en arbejdsplads, når der foregår større forandringer i organisationen. Den enkelte medarbejder kan frygte at miste sit job eller få et nyt ansvarsområde, og hele afdelinger risikerer at gå i stå pga. usikkerhed og manglende styring Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? AM November 2013 Helle Niewald og Nis Kjær, Rejseholdet Videncenter for arbejdsmiljø Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser ve Det psykosociale arbejdsmiljø handler både om forholdet mellem de psykologiske tilstande hos den enkelte medarbejder, sociale relationer på arbejdet og sociale strukturer i samfundet. NFA forsker i risikofaktorer og deres konsekvenser for helbred og trivsel samt i positive faktorer, der kan fremme et godt psykosocialt arbejdsmiljø Skab gode forandringer - med fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø. Temaside om forandringer Når virksomheder gennemfører forandringer, kan det have både positive og negative konsekvenser i organisationen. Virksomheder gennemfører som oftest forandringer for at være konkurrencedygtige og skabe gode arbejdspladser

Skab gode forandringer! Hvorfor, hvordan og hvornår? - PD

NFA.dk - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmilj

Videncenter for Arbejdsmiljø formidler viden om aktuelle emner og problemstillinger og guider på vej til mere viden. Videncenter for Arbejdsmiljø tilbyder bl.a. Overblik over viden - både den der kommer fra forskningen og den som findes ude i praksis. Gode råd om emner som betyder meget for danskernes arbejdsmiljø, for eksempel stress. 22 gode råd i en pjece. Pjecen 'Et godt psykisk arbejdsmiljø - når der sker forandringer på arbejdspladsen' giver dig og din kollegaer 22 nye råd til, hvordan I kan skabe og takle forandringer på arbejdspladsen, uden at det går ud over det psykiske arbejdsmiljø På skabgodeforandringer.dk har Videncenter for Arbejdsmiljø lanceret en ny temaside, hvor man kan hente forskningsbaseret viden om forandringer og deres betydning for det psykosociale arbejdsmiljø samt inspiration fra virksomheder og gode råd til, hvordan man skaber gode forandringsprocesser på arbejdspladsen Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Lersø Parkallé 105 2100 København Ø. Tlf. 39 16 53 07 Fax 39 16 52 0 videncenter@vfa.dk. Nyhedsbrevet Arbejdsmiljø Tilmeld dig her. Cookiepolitik Læs mere om vores cookiepolitik og brug af cookies her. Kampagner Job & krop Fra stress til trivse Production company: Frame.dk Client: Videncenter for Arbejdsmiljø. Stress - Videncentret for arbejdsmiljø budapark. Loading... Unsubscribe from budapark? Cancel Unsubscribe

psykisk arbejdsmiljø og tilbyder derfor ekspertrådgivning og inspiration til de regionale arbejdspladser. Rådgivningen skal sikre, at det psykiske arbejdsmiljø er tænkt med før, under og efter organisatoriske og faglige forandringer og er koncentreret om disse tre temaer: • Organisatoriske forandringer • Faglige forandringer En arbejdsgruppe på tværs af Aarhus Universitetshospital (AUH), Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø og Koncern HR, Udvikling har udviklet en vifte af metoder, som kan benyttes i forbindelse med forandringer. Metoderne er i første omgang udviklet til AUH, som valgte at formidle materialet ved infomøder og kurser for arbejdsmiljøgrupper og. Forandringer skal designes, så man får medarbejderne med og skaber det gode arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet kan være det, der får din organisation til at blive blandt de bedste i branchen, siger Per Tybjerg Aldrich. Dårligt arbejdsmiljø koster hvert år milliarder af kroner for samfundet og landets virksomheder

1 Temamøde Arbejdsmiljøorganisationen Et godt psykisk arbejdsmiljø - Når der sker forandringer på arbejdspladsen Den 10. december 2014 Kl. 11:00 15:00 v/ Stig Erichsen, Videncenter for Arbejdsmiljø Cand. mag. i Læring & Forandringsprocesser, Master in Health Promotion and Education (MEd) • Forandringsværktøjet er udviklet af Videncenter for Arbejdsmiljø som en del af kampagnen Skab gode forandringer. 22 5 2. ANBEFALINGER 1. 3. Tænk et godt psykisk arbejdsmiljø ind som et integreret mål med forandringen. Drøft, hvordan der på arbejdspladsen kan arbejdes for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med. Arbejdsmiljørådets 22 anbefalinger kan læses i pjecen Et godt psykisk arbejdsmiljø - når der sker forandringer på arbejdspladsen. BFA Velfærds publikation Skab robuste forandringer gennemgår blandt andet inddragelsesmetoder. Videncenter for arbejdsmiljø har et særligt site om Skab gode forandringer Materialerne er et led i en større indsats, som involverer Videncenter for Arbejdsmiljø, og som strækker sig frem til 1. maj 2015. For hvert af de to områder er der udgivet et såkaldt inspirationskatalog til folk, som arbejder specifikt med arbejdsmiljø, foruden en pjece til selve arbejdspladsen

Gode forandringer > Risikostyring og Arbejdsmilj

(Web 2: Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014). Samtidig skønner Videncenter for Arbejdsmiljø (fodnote: En del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) at psykisk dårligt arbejdsmiljø hvert år er skyld i 1 million fraværsdage, en halv million lægehenvendelser til praktiserende læger o Et godt psykisk arbejdsmiljø, når der sker forandringer på arbejdspladsen Beskrivelse: I samarbejde med Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold har FOA Kolding arrangeret dette temamøde, hvor vi sætter fokus på hvordan man sikrer det psykiske arbejdsmiljø og trivslen, når der sker forandringer på arbejdspladsen

Publikationen Forandringer fryder - og forstyrrer fra Væksthus for Ledelse. Redskab, som understøtter arbejdet med at skabe robuste forandringer fra Branchefællesskabet. Værktøj, som har fokus på at skabe gode forandringer fra Videncenter for Arbejdsmiljø. Online-værktøj til APV på hhv. små og store arbejdspladse Du kan også finde værktøjer til at håndtere forandringer og se, hvordan andre arbejdspladser har håndteret forandringer. Af Videncenter for Arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen. Her finder I forslag til aktiviteter, som arbejdspladsen kan sætte i gang, for at sikre at godt psykisk arbejdsmiljø, når der sker forandringer Konsulent Videncenter for Arbejdsmiljø September 2011 - Present 7 years 9 months. Formidling af viden om arbejdsmiljø, procesfacilitering, projektledelse og udvikling af kampagnebudskaber og. Kampagnen 'Gør det nu - anmeld arbejdsulykker' er et samarbejde mellem Arbejdsmiljørådet, de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet, Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Læs mere om Arbejdsmiljørådets fokus på arbejdsulykker

Forandringer Løbende forandringer er et grundvilkår for de fleste virksom-heder. Der sker omstruktureringer, ændring af arbejdsgange, og der opstår nye krav til performance og opgaveløsning. Derfor er det vigtigt at forholde sig til, hvordan forandringer bliver gennemført med mindst mulig belastning for medar-bejderne Vi har samlet en række links til dig, der kan hjælpe dig med at blive klogere på, hvad der skaber et trygt arbejdsmiljø for dine medarbejdere. Det er nemlig ikke alle medarbejdere, der er lige gode til at sige til, hvis de er usikre. Og det kan hurtigt skabe både stress og sygefravær

Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø har en opgave at formidle viden om arbejdsmiljø. Ikke alene den viden som forskere opnår, men også den viden som praktikere tilegner sig. giver en samlet indgang til viden og materialer om arbejdsmiljø i Danmark - direkte til slutbrugeren, f.eks. sikkerhedsrepræsentanter/ arbejdsmiljørepræsentanten og ledere på arbejdspladsen Videncenter for Arbejdsmiljø har desuden lanceret en ny temaside, skabgodeforandringer.dk, med forskningsbaseret viden om forandringer og deres indvirkning på det psykosociale arbejdsmiljø. Temasiden rummer også inspiration fra virksomheder og gode råd til forandringsprocesser på arbejdspladsen På disse sider kan I finde forslag til aktiviteter, som arbejdspladsen kan sætte i gang, for at sikre at godt psykisk arbejdsmiljø, når der sker forandringer. Her kan I finde eksempler og idéer til, hvordan BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljøs værktøjer kan anvendes når der sker forandringer. Læs om: Fakta om forandringer Både fra forskning og vores praktiske arbejde med at forebygge og løse udfordringer for organisationer indenfor psykosocialt arbejdsmiljø ved vi i Hartmanns, at et godt arbejdsmiljø og god ledelse er afgørende for, at vi som medarbejdere føler os trygge på vores arbejdsplads

Forandringer og psykisk arbejdsmiljø. Forandringer Videncenter for Arbejdsmiljø´s temaside om at skabe gode forandringer. 22 anbefalinger fra parterne, Arbejdstilsynet og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø om hvordan I på arbejdspladsen tager hånd om det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer. Udarbejdet af. En aktuel kampagne fra Videncenter for Arbejdsmiljø sætter fokus på forandringer på arbejdspladsen. På skabgodeforandringer.dk har Videncenter for Arbejdsmiljø samlet viden, inspiration og værktøjer, I kan bruge, når I vil skabe gode forandrin-ger. Find inspirerende eksempler på, hvordan andre virksomheder har håndteret forandringer 7. Trivsel under forandringer Sidsel Westi Kragh, rejseholdskonsulent, Videncenter for arbejdsmiljø, VFA. Hent oplægget her. 8. Grib ind - Et godt kollegaskab uden mobning Tine Ravn Holmegaard, organisationspsykolog, CRECEA. Hent oplægget her Se Charlotte Aagaard Knudsens profil på LinkedIn - verdens største faglige netværk. Charlotte har 2 job på sin profil. Se hele profilen på LinkedIn, og få indblik i Charlottes netværk og job hos tilsvarende virksomheder

Er I ved at arrangere et seminar, et gå-hjem-møde eller en uddannelsesdag for fagfolk, hvor det er relevant at høre om byggeaffald? Så har I mulighed for at bestille en indlægsholder fra Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet. Vi har også åbne kurser - de næste er til april 2019 SPARK tilbyder støtte inden for hele spektret omkring psykisk arbejdsmiljø. I kan ansøge under de seks temaer samarbejde, arbejdets indhold og omfang, forandringer, alenearbejde, chikane samt vold o

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger. 1.7K likes. Videncenter for Energibesparelser i Bygninger samler og formidler viden om konkrete og.. Information om Arbejdsmiljø; Checkliste ved om- og nybygninger; Skab gode forandringer. Videncenter for Arbejdsmiljøs kampagne Genvej til materialer om vold og konflikter på Et Sundt Arbejdsliv - en hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø i social- og sundhedssektoren. Trusler og vold på amid.dk Hjemmesideafsnit fra Videncenter for Arbejdsmiljø Gevinsten ved godt arbejdsmiljø. Debatindlæg bragt i Jyllandsposten 1. november 2014 - af Majbrit Berlau, Dansk Socialrådgiverforening, Ingrid Stage, Dansk Magisterforening , Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforening, Dennis Kristensen, FOA, Grete Christensen, Dansk Sygeplejeråd, Henning Pedersen, BUPL, Gunner Gamborg, Ergoterapeutforeninge

Cowi, Videncenter for arbejdsmiljø, Det nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø, MIA´s undervisere på den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse og ergonomiambassadøruddannelsen v/ Worklife Kl. 15.00 Vejen til succesfulde forandringer går gennem ejerskab og involverin Forandringsværktøjet. Videncenter for Arbejdsmiljø har, som del af en del af kampagnen 'Skab gode forandringer',udviklet en procesinstruks og skema ift. hvordan I på arbejdspladsen kan have en fælles drøftelser ift. håb og usikkerheder knyttet til forandringsproccer. Anbefalingerne i denne pjece handler om at inddrage det psykiske arbejdsmiljø i arbejdet med inklusion. Det er væsentligt for en vellykket inklusion, at der er fokus på det psykiske arbejdsmiljø både for for medarbejderen med nedsat arbejdsevne og for de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen. De 20 anbefalinger falder i tre overordnede. Der sker kontinuerligt forandringer alle steder, men for at forandringen bliver vellykket, kræver den en god kommunikation før, under og efter, involvering af og støtte til medarbejderne. Stress - en guide til dig, der er ved at blive stresse

7 gode råd til en bedre sikkerhedskultur på arbejdspladsen

Videncenter for Arbejdsmiljø står bag siden skabgodeforandringer.dk. Her kan du hente forskningsbaseret viden om forandringer og deres betydning for det psykosociale arbejdsmilø. Her er også inspiration til virksomheder og gode råd til, hvordan man skaber gode forandringsprocesser på arbejdspladsen og forebyggelse. Det overvejes at gøre yderligere brug af tilbud fra Videncenter for Arbejdsmiljø omkring planlægning af indsatser i 2018. Trivselsledelsesforløb (Psykiatri og Social) PS-HR har i samarbejde med Koncern HR, Arbejdsmiljø og konsulentfirmaet AS3 afholdt et Trivselsledelsesforløb for ledere og arbejdsmiljørepræsentanter ABC Demens er gratis e-learning til forskellige faggrupper, der arbejder med mennesker med demens. Opret dig som bruger og afprøv din viden om demens gennem konkrete. Konsulent Videncenter for Arbejdsmiljø september 2011 - nu 7 år 9 måneder. Formidling af viden om arbejdsmiljø, procesfacilitering, projektledelse og udvikling af kampagnebudskaber og inspiration til handling over alt på offentlige arbejdspladser

2. Materialer fra Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø . Under fanen Viden og forebyggelse på www.amid.dk kan du klikke dig videre til Psykisk arbejdsmiljø. Der findes viden, vejledning og værktøjer om for eksempel forandringer, inklusion og seksuel chikane AMI´s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøinstituttet 2000 At-vejledning D.4.1: Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Tjekliste til brug ved udlicitering af rengøringsydelser. Adresser Arbejdstilsynet Landskronagade 33 2100 København Ø at@at.dk www.amid.dk Videncenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkalle 105 2100 København Videncenter for Arbejdsmiljø sætter fokus på nogle af tidens store arbejdsmiljøudfordringer. I fem kampagner får du inspiration og hjælp till hvordan I på jeres arbejdsplads kommer fra viden til handling. Se meget mere på vores fem forskellige kampagnesites. SKAB CODE FORANDRINGER Med kommunikation, involvering og støtt OBS på trivsel ved forandringer. Ved fastholdelse og inklusion af medarbejdere med nedsat arbejdsevne vigtigt med fokus på psykisk arbejdsmiljø. Fastholdelse: Fokus på godt psykisk arbejdsmiljø for fx den der skal fastholdes, men også andre

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - NFA's

  1. Arbejdet med arbejdsmiljø på din virksomhed Din arbejdsgiver har det overordnede ansvar for, at virksomheden overholder arbejdsmiljøloven, og at samarbejdet om arbejdsmiljøet fungerer. Hvordan I arbejder med arbejdsmiljø afhænger af, hvor mange ansatte I er
  2. Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er årsagen til omkring en tredjedel af alle sygemeldinger ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø. Ansvar, roller og APV. Derfor er sygefravær ikke blot ledelsens ansvar men også en opgave for arbejdsmiljøgruppen
  3. Materialer fra Arbejdstilsynet og Videncenter for arbejdsmiljø Her er samlet viden, værktøj og regler om vigtige emner i arbejdsmiljøet i en række temaer. De mest relevante i forhold til det fysiske arbejdsmiljø er
  4. Arbejde ved computer. Vejledningen Arbejde ved computer giver en god gennemgang af, hvordan I sørger for hensigtsmæssig indretning og variation i arbejdsstillinger ved computerarbejde
  5. Arbejdsmiljø København tilbyder rådgivning inden for alle områder. Rådgivningen og workshops bliver tilpasset jeres arbejdsplads, kerneopgave og målgruppe. Arbejdsmiljø Københavns kan tilbyde rådgivning og workshops til både arbejdsmiljøgrupper, TRIO, MED og personalegrupper. 1. Identifikation og risikovurderin
  6. Situationen kan være af privat art - men kan også være af arbejdsmæssig art: Omorganiseringer, ny chef, konflikter på arbejdspladsen, manglende anerkendelse mv. Forandringer eller manglende relationer, som ikke giver mening for senioren. Ligesom for de yngre genrationer - skal arbejdet give mening. Senioren behøver ikke at arbejd

Hvad er en branchevejledning? En branchevejledning er et trykt vejledningsmateriale, som dækker de fleste arbejdsmiljøsituationer inden for det pågældende emne Hvis I har behov for at få bedre styr på jeres kemikalier, som fx rengøringsmidler, kan Arbejdsmiljø København rådgive om, hvordan det bedst gribes an. Formålet er at sikre, at I bruger de mindst skadelige produkter, når I udfører jeres kerneopgaver - og at kemikalierne håndteres korrekt

Portalen arbejdsmiljoviden.dk - én indgang til viden om arbejdsmiljø Over besøg pr. år i 2013 - Ca. en halv million besøg i Daglig overvågning af arbejdsmiljøsystemet, forskning og presse Nyheder fra ind- og udland Projektresumeer fra Arbejdsmiljøforskningsfonden Særlig indgang til arbejdsmiljøorganisationen Henvisning til materialer hos andre aktører (branchevejledninger, love og. Få idéer til forandringer og forbedringer, og afdække eventuelle skjulte kompetencer hos den enkelte medarbejder, som eventuelt kan gøres nyttige i virksomheden. Forudsætningen for at medarbejderudviklingssamtalen bliver en succes er blandt andet at begge parter, både leder og medarbejder, er velforberedt, tager samtalen seriøst, og er. Lederes brug af data fra resultatmålinger, som medarbejderne ser som dårlige Mange offentlige organisationer foretager rutinemæssige evalueringer, hvor den enkelte organisation bliver målt på en række udvalgte resultatindikatorer med henblik på at skaffe værdifuld ledelsesinformation, der efterfølgende kan fungere som løftestang for læring og udvikling i organisationen Det er svært at klippe hækken lige, hvis du blot klipper på øjemål. Jo mere træt du bliver i armene, desto længere ned klippes hækken. Her får du et par fif til, hvordan du får hækken helt lige Vi søger en ny kollega, som har lyst til at samarbejde med ældre borgere med uudnyttede ressourcer - af både fysisk, psykisk og social karakter

Mit Arbejdsmilj

Kina, Sydafrika, New Zealand, Brasilien. DGI-huset i København summer i dag af udenlandske stemmer. Eksperter i yversundhed fra ikke mindre end 25 lande fra alle kontinenter er samlet til konference. Det er organisationen IDF (International Dairy Federation), der står for konferencen, og Landbrug & Fødevarers videncenter, SEGES er vært Forandringer og hvordan du lever med dem i det daglige arbejde var temaet for Personalepolitisk Event 2012. Forandringer skal give mening | kost.dk Gå til hovedindhol Forandringer på arbejdspladser og inklusion af medarbejdere med nedsat arbejdsevne kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø på mange arbejdspladser. Akademikerne deltager i et udvalg under Arbejdsmiljørådet, der arbejder med disse emner. Udvalget har netop udsendt en pjece om psykisk arbejdsmiljø under forandringer, Skab gode forandringer Hvordan der kan skabes forandringer, der indtænker trivsel og godt arbejdsmiljø og dermed giver større chance for at skabe holdbare resultater Hvordan forandringer implementeres succesfuldt på arbejdspladsen og hvordan forhindringer af strukturel, motivations- og arbejdsmiljømæssig karakter kan forudses, og hvad der kan gøres for a

Découvrez le profil de Miguel Svane sur LinkedIn, la plus grande communauté professionnelle au monde. Miguel indique 2 postes sur son profil. Consultez le profil complet sur LinkedIn et découvrez les relations de Miguel, ainsi que des emplois dans des entreprises similaires Udover ovennævnte liberaliseringer i realkreditsystemet har forandringer i vilkårene for at drive finansiel virksomhed, i form af højere kapitalkrav og øgede krav til ekstra sikkerhed, gjort fremtiden usikker for dansk realkredit. De hårdere lovkrav sammenholdt med for eksempel. See who you know at CRECEA A/S, leverage your professional network, and get hired. Learn about working at CRECEA A/S. Join LinkedIn today for free. See who you know at CRECEA A/S, leverage your professional network, and get hired. Sundhed og Psykisk Arbejdsmiljø skaber forandringer og. En büyük profesyonel topluluk olan LinkedIn'de Charlotte Aagaard Knudsen adlı kullanıcının profilini görüntüleyin. Charlotte Aagaard Knudsen adlı kişinin profilinde 2 iş ilanı bulunuyor. LinkedIn'deki tam profili ve Charlotte Aagaard Knudsen adlı kullanıcının bağlantılarını ve benzer şirketlerdeki işleri görün

En beskrivelse af spændingsfeltet mellem Lean og det psykosociale arbejdsmiljø i Jobcenter København. Schøtt-Bejegaard, Mads W. (Frederiksberg, 2011) [More information] Abstract: This master's thesis concerns the implementation of Lean in the public service production in Denmark, and its. Afgangsprojekt fra Arkitektur og Design på Aalborg Universite Publications - UC Knowledge - University colleges Knowledge.

www.ucviden.d Her kan du ugenligt finde nyeste information om undervisningsmaterialer, arrangementer, kurser, links samt blogge med CFU´s fagkonsulenter. CFU - Fagkonsulenten http. ArbejdsmiljøNETs Årskonfernce 201 -4278070.79 0 49159398.130000003 30369579.5 75250906.840000004 4278070.79-75250906.840000004-13295332.310000001 19831.25 1495211.92 186824.38-11593464.7 Web Search Interest. Investigate the five essential catchphrase on Arbejdsmiljobutikken.dk since 2004 in the around the world. Watch looking subjects inclinations with Google Hot Searches Eksempler på Arbejdsmiljø Københavns rådgivning. På Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside kan I læse mere om de forskellige typer kemikalier og deres påvirkning på arbejdsmiljøet. I kan også teste jeres viden om at arbejde med kemiske stoffer. Forandringer Stress og arbejdspre

populær: