Home

Arbejdsskade erstatning

Værd at vide om arbejdsskade og erstatning. Før du kan få erstatning for en arbejdsskade, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) afgøre, om der overhovedet er tale om en arbejdsskade. Se filmen om erstatning ved arbejdsskader her Anerkendelse af arbejdsskade ved Arbejdsskadestyrelsen og udbetaling af erstatning fra Arbejdsskadestyrelsen i form af varigt mén og erhvervsevnetab. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og svie og smerte godtgørelse skal betales af arbejdsgiveren, hvis han er ansvarlig for din arbejdsskade Hvis din skade ikke er på denne liste, så er der stadig mulighed for at søge erstatning, hvis Erhvervssygdomsudvalget vurderer, at skaden med overvejende sandsynlighed skyldes forhold på din arbejdsplads. Betingelser for erstatning For at få erstatning eller andre ydelser skal din skade anerkendes som en arbejdsskade Hvis du får en arbejdsskade, kan du få erstatning via arbejdsskadesikringsloven. En arbejdsskade er en skade, der er sket i forbindelse med dit arbejde. Det kan være en arbejdsulykke, som du er udsat for under udførelse af dit arbejde, eller det kan være en sygdom, som du har fået på grund af dit arbejde (erhvervssygdom)

Sådan kan du få erstatning for en arbejdsskade. Se eksempler på andre sager og find ud af om du kan få erstatning. Læs om arbejdsskadeerstatning her Differencekrav er, hvor du kan få mere efter erstatningsansvarslovens regelsæt frem for arbejdsskadesikringsloven. Selvom du har fået erstatning fra arbejdsskadesikringsloven er det ikke altid, at du har krav på et differencekrav, fordi det netop afhænger af, hvordan din arbejdsskade er sket Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, Godtgørelse for svie og smerte samt; Erstatning for tab af erhvervsevne; Det er derfor helt afgørende, at vi indledningsvist vurderer, om din arbejdsgiver kan holdes ansvarlig for din arbejdsskade, og dermed om du er berettiget en arbejdsskadeerstatning Arbejdsskade Sidst redigeret den 10.01.2019 Arbejdsgivere har pligt til at tegne forsikring for arbejdsskade, så der er mulighed for, at en medarbejder kan få erstatning, hvis medarbejderen kommer til skade under arbejdet

Arbejdsskade? Få erstatning ved arbejdsulykke og skad

 1. Skyldes din arbejdsulykke, fejl eller forsømmelser fra din arbejdsgiver eller fra andre (f.eks. en kollega eller andre håndværkere på byggepladsen), kan du også kræve erstatning for din personskade efter reglerne i erstatningsansvarsloven. For at du kan få erstatning skal der være en erstatningsansvarlig
 2. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at gå til læge straks, da det kan få betydning for dine muligheder for at få erstatning. For at du kan få sygdom anerkendt som en arbejdsskade, er det en fordel, hvis du har en diagnose, der findes på erhvervssygdomslisten. Se mere på www.aes.dk
 3. Vi er førende specialister i erstatning efter arbejdsskade. Vi arbejder efter princippet ingen erstatning ingen regning. Vi har et stort antal vundne sager bag os, ført for klienter i hele Danmark Vi vurderer din sag gratis. Ring i dag 45932150 eller brug kontaktformulare
 4. Det kan også være en arbejdsskade, der kan bebrejdes din arbejdsgiver (fx manglende instrukser eller manglende hjælpemidler) eller bebrejdes en kollega som arbejdsgiver hæfter for eller en anden part. Er der et ansvar kan du overfor den ansvarlige ved siden af arbejdsskadereglerne kræve erstatning i form af såkaldt differenceerstatning
 5. Børn som har mistet en forælder ved en arbejdsskade har som udgangspunkt ret til erstatning. Adoptivbørn kan ligeledes få erstatning, mens stedbørn ikke er berettigede. Erstatningen udgør 10 % af afdødes årsløn og udbetales som en månedlig ydelse indtil barnet fylder 18 år
 6. Har du været ude for en arbejdsskade? Hos Erstatning.dk kan du blive klogere på mulighederne for erstatning ved arbejdsskader. Læs med her
 7. Hvem der betaler afhænger af, om du skal have erstatning for en erhvervssygdom eller en arbejdsulykke. Hvis din arbejdsskade er en erhvervssygdom, udbetaler AES din erstatning. Når din sag er afgjort, har AES fire uger til at udbetale din erstatning. AES udbetaler pengene til din NemKonto hurtigst muligt

Hvis man er så uheldig at blive ramt af en skade eller af sygdom forårsaget af sit arbejde, er det værd at undersøge, om man er berettiget til en erstatning. Der gælder helt specifikke regler for, hvornår noget betragtes som en sygdom og, hvornår det betragtes som en arbejdsskade Hvis du har fået en arbejdsskade, kan du måske få erstatning. Se i videoen hvad der gør sig gældende ved erstatning for arbejdsskade

Få specialiseret advokatrådgivning om personskade og erstatning. Vi giver dig en gratis vurdering af din erstatningssag på baggrund af vores mange års erfaring med erstatning efter arbejdsskade, patientskade, piskesmæld og trafikulykke mv Efter en arbejdsskade sidder man ofte med mange ubesvarede spørgsmål samt tvivl om, hvordan man kommer videre. Uanset hvilken type skade, der er tale om, er det vigtigt at få skaden anmeldt de rigtige steder og få skaffet dokumentation for alle krav fra starten. På den måde sikrer du, at du senere kan få den korrekte erstatning

Erstatning efter arbejdsskade fra Arbejdsskadestyrelsen og

Arbejdsskade. 202 likes. Formålet er at samle bidrag, kommentarer, tips, gode råd m.v. til mennesker, som er kommet ud for en arbejdsskade. Ingen erstatning. Dvs. du har også mulighed for at få anerkendt en skade som arbejdsskade, selv om du inden ulykken, har været plaget af forud bestående gener. Hvad kan man få erstatning for? Hvad enten der er tale om en arbejdsskade eller erhvervssygdom, beregnes erstatningen på samme måde og efter samme regler Ved fastsættelsen af méngraden, vil der blive taget udgangspunkt i Arbejdsskade-styrelsens vejledende méntabel, som du kan se på www.ask.dk. Erhvervsevnetab. Hvis skaden medfører, at du ikke kan arbejde i samme omfang som tidligere, har du muligvis ret til erstatning for tab af erhvervsevne Som nævnt kan du få anerkendt en arbejdsskade, selvom ingen er ansvarlig for skaden. Er nogen derimod ansvarlig for din arbejdsskade, er der også mulighed for at få erstatning efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Eksempelvis godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side

Arbejdsskader Arbejdsskade erstatning? Advokat hjælp her

Udover det umiddelbare økonomiske tab, som du måtte lide som konsekvens af følgerne fra din arbejdsskade, så er den langsigtede fysiske påvirkning af dit helbred, også relevant at forholde sig til. Senfølgerne af din arbejdsskade kan påvirke din erhvervsevne, og dermed dine muligheder for opretholde din tidligere levestandard Beregninger af erstatning for tab af erhvervsevne og godtgørelse for varigt mén foretaget med beregningsværktøjerne er vejledende. Beregningerne er baseret på de gældende regler i lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, og lov om arbejdsskadeforsikring En arbejdsskade kan eksempelvis være en rygskade på grund af tunge løft, allergiske reaktioner på grund af stoffer i arbejdsmiljøet, stress eller depression på grund af voldsom psykisk belastning, eller et brækket ben grundet fald. Hvis din skade bliver anerkendt som en arbejdsskade er det muligt at få erstatning for skaden Benyt vores gratis beregner og se hvor meget du kan få udbetalt i erstatning Mulighed for at opnå erstatning. For at du kan få erstatning, kræves det, at Arbejdsmarkedet Erhvervssikring ud fra sit regelsæt anerkender din tilstand som en arbejdsskade. Der er to forskellige veje til anerkendelse

Hvor meget du kan få i erstatning og godtgørelse, afhænger af typen af arbejdsskade samt hvilken méngrad du har fået. Her kan du læse mere om de aktuelle satser for arbejdsskade-erstatning, og hvilke muligheder du har for at få dækket udgifter til behandling af din skade Lone Nielsen var nødt til at stoppe med at arbejde efter en arbejdsskade. Med FOAs hjælp har hun fået over 250.000 kroner i erstatning En arbejdsskade er en ulykke eller sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Du kan få erstatning for en arbejdsskade. Derudover kan du måske søge om erstatning efter erstatningsansvarsloven, hvis din skade skyldes, at nogen ikke har levet op til deres ansvar Arbejdsskade. Kommer du til skade på dit arbejde, kan du have krav på erstatning. Det kan være fra din arbejdsgivers forsikring eller via en ansvarlig skadevolder. En kommune eller arbejdsgiver kan også have krav på erstatning fra en skadevolder. LÆS MER Læs mere om hvordan en arbejdsskade defineres. Det primære kriterium for en arbejdsskade er, at der er en klar sammenhæng mellem påvirkningen og skaden. Det vil sige, det skal kunne dokumenteres, at din skade er opstået på baggrund af den påvirkning, dit arbejde har på dig. Hvis du tror, du har fået en arbejdsskade, skal du kontakte.

Hvis din arbejdsskade anerkendes, kan du få dækket behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Der ydes også erstatning til efterladte børn eller ægtefælle, hvis en arbejdsskade har medført døden Fair Erstatning sætter den skadeslidte øverst og arbejder derfor med princippet om No Cure - No Pay, altså at der kun er betaling, hvis der er en erstatning. Fair Erstatning arbejder med erstatning indenfor særligt trafikskader og arbejdsskader i hele Danmark, selvom vi er placeret i København Hos erstatning.dk kan du samtidig være sikker på, at du får et fast team tilknyttet din sag bestående af en advokat og en sekretær, som har adskillige års erfaring med personskadesager. Vi orienterer løbende om sagen, og ser det blot som én af vores opgaver, at du ved, hvad der foregår i din sag, og hvor den er på vej hen Hvis du ikke opnår erstatning i din sag - så får du ingen regning fra ErstatningsAdvokaterne. Som hovedregel. Det betyder, at vi går efter størst mulig erstatning for skadelidte - og det giver lighed for loven, fordi alle på den måde har råd til at føre sag Når ens ulykke eller sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade, er det også AES, der afgør, om tilskadekomne eller - hvis arbejdsskaden har medført døden - efterladte har ret til erstatning m.v., hvilken form erstatning man skal have, og hvor stor erstatningen skal være

Kan jeg få erstatning efter en arbejdsskade

Det betyder, at du ikke får erstatning for tab af erhvervsevne efter en arbejdsskade, hvis du genoptager dit hidtidige arbejde, eller du får andet arbejde til samme løn. Under revalidering og ved førtidspension får du erstatning efter et konkret skøn over, hvad du kunne have tjent, hvis skaden ikke var sket Der er nemlig en række betingelser og forhold, der skal være opfyldt, før ulykken bliver anerkendt som en arbejdsskade. Erstatning fra arbejdsgivers forsikring Hvis du kommer til skade eller bliver syg af dit arbejde, kan du kræve erstatning fra din arbejdsgivers forsikring. Det kræver, at der sker anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse om udbetaling af erstatning for erhvervssygdomme . Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har afgjort din sag og anerkendt din arbejdsskade går der normalt fire uger, før din erstatning bliver udbetalt Hvis skaden anerkendes som en arbejdsskade kan du efter arbejdsskadelovgivningen få refunderet udgifter til behandlinger, godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne

Arbejdsskadeerstatning, sådan får du din erstatning

Erstatning efter en arbejdsskade er et centralt arbejdsområde for Sandager Advokater. Der gælder for området særlig lovgivning og regler. Vi har derfor behandlet arbejdsskader selvstændigt på arbejdsskadeerstatning.dk, hvor du kan læse alt om arbejdsskadeerstatning Hvad er en arbejdsskade? En arbejdsskade er en skade opstået i arbejdstiden eller i forbindelse med udførelse af arbejdet. Er du selvstændig erhvervsdrivende, har udført frivilligt arbejde i fx foreninger eller for venner, kan du også være berettiget til arbejdsskade erstatning Erstatning kan opnås, når skaden er sket ved arbejde i Danmark og i et vist omfang også ved arbejdsskader sket i udlandet. Erstatning kan endvidere opnås for skader sket, uden at der er et ansættelsesforhold. Det kan være håndsrækninger eller vennetjenester Du kan få erstatning efter en arbejdsskade. Det vil sige en skade, der er sket i forbindelse med dit arbejde. Få en advokat med på råd og få erstatning Arbejdsskade. Hvis dit tab af erhvervsevne skyldes en arbejdsskade, kan du være berettiget til at modtage en erstatning. Det er derfor vigtigt at din arbejdsskade bliver anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Din arbejdsgiver og din læge har pligt til at melde skaden, så du skal ikke nødvendigvis selv sørge for dette

Arbejdsskadekonsulent Muna Jensen fra Social Team i Det Faglige Hus fortæller om, hvordan du skal forholde dig, hvis du får en arbejdsskade. Læs mere på detfagligehus.dk eller kontakt Social. Erstatning til togpassagerer ved tilskadekomst i forbindelse med jernbanebefordring (DSB - jernbanedrift) Ny dom: Østre Landsret giver medhold i årsagssammenhæng i whiplashsag, og ændrer derved byrettens dom; ny dom: Alderssvarende slidgigt kunne ikke nedsætte en erstatning efter en ulykkesforsikrin Hvis en medarbejder som følge af en arbejdsskade får nedsat evnen til at skaffe sig en indtægt ved arbejde, kan der ydes erstatning hvis tabet af erhvervsevne er mindst 15%. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætter tabet af erhvervsevne

Hos Brockstedt-Kaalund sikrer vi dig den rigtige erstatning, når du har været udsat for en personskade. Det gælder, uanset hvor i landet, og hvordan du er kommet til skade. Vi rådgiver om arbejdsskader, trafikskader, patientskader, psykiske skader, ptsd, fritidsskader og sportsskader. Kontakt os og få en gratis sagsgennemgang Angiver regler for arbejdsskade, erstatning, godtgørelse, behandlinger og hjælpemiddel, genoptagelse mv. Efter ASL er der objektivt ansvar for de erstatninger der er i forbindelse med en anerkendt arbejdsskade. Statslige myndigheder, herunder Forsvaret er selvforsikrede og må ikke tegne forsikring af nogen art. Lov Hvilken erstatning kan du få? Hvis din skade - ulykke eller erhvervssygdom - bliver anerkendt som en arbejdsskade, er der forskellige ydelser, du kan være berettiget til: Godtgørelse for varigt mén, hvis din tilstand er varig uden muligheder for forbedring. Den laveste méngrad er 5

Arbejdsskade og erstatning - advokat med speciale i

Erstatning ved arbejdsskade - Skader i forbindelse med job

Anmeldepligten er uafhængig af, om lægen forventer, at lidelsen vil kunne anerkendes som en arbejdsskade i forhold til erhvervssygdomslisten. Det er udelukkende Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelsen omkring anerkendelse og fastlæggelse af erstatning En arbejdsskade er en alvorlig sag, og den skal anmeldes inden et år, hvis du vil gøre dig håb om erstatning. Det skal du gøre, hvis du er kommet til skade i arbejdstiden: Søg straks råd og vejledning i din FOA-afdeling - også selvom du er i tvivl om hvorvidt dit uheld kan betegnes som en arbejdsskade. Find din lokale afdeling he Skal min erstatning modregnes i min kontanthjælp? Erstatninger, som du modtager på grund af din arbejdsskade, skal ikke modregnes i din kontanthjælp. Godtgørelse for varigt mén og engangserstatninger vedrørende tab af erhvervsevne bliver ikke betragtet som formue, når du søger om kontanthjælp En arbejdsskade er en skade, der sker på grund af dit arbejde eller de forhold, arbejdet foregår under. Skader på arbejdet er dog ikke altid arbejdsskade

En eventuel erstatning udbetales direkte til skadelidte af forsikringsenheden i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, og skadelidtes enhed vil senere blive opkrævet erstatningen. Bemærk: AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø vurderer alle ulykker med et fravær under en dag Det er her vigtigt at du sikres den optimale erstatning som du har ret til. Online Erstatning sikrer dig fuld erstatningssum som du er berettiget til. Er du i tvivl om din sag kan anerkendes som en arbejdsskade bør du kontakte Online Erstatning for en gratis vurdering af din sag. Du kan udfylde formularen, og vi vender tilbage Erstatning for arbejdsskade. A skulle som led i sit arbejde hos A/S Boligbeton flytte formsider fra nogle reoler til et form­bord. I forbindelse med, at A i begyndelsen af april 2003 sammen med en kollega løftede en formside på ca. 58 kg, tabte kollegaen sin ende, hvorved A fik et ryk i nakken En arbejdsskade skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Sagen vil herefter blive behandlet i dette regi. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer sagen på baggrund af de oplysninger de får i sagen, det er derfor vigtigt, at sagen bliver præcist og detaljeret belyst, med fokus på de forhold der berettiger til erstatning

Erstatning ved arbejdsskade - arbejdsgiveren har forsikringsplig

EASY er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker. Når du anmelder via EASY sikrer du, at de rette myndigheder og parter får anmeldelsen, og at tilskadekomne eventuelt kan få erstatning. Du kan læse mere om arbejdsulykker på aes.dk og at.dk Har du været involveret i et trafikuheld, er der mulighed for at få erstatning fra den, der er ansvarlig for skaden. Dette gælder, uanset om du selv har andel i skaden, idet der er tale om et såkaldt objektivt ansvar for skadevolder. Hvis der er tale om et solouheld kan du kun få erstatning såfremt du har tegnet en ulykkesforsikring

Når en skade er anerkendt som en arbejdsskade, er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der skal tage stilling til udmåling af erstatning i henhold til Arbejdsskadesikringslovens regler. Efter reglerne kan man muligvis være berettiget til erstatning for varigt mén, tab af erhvervsevne, udgifter til medicin, hjælpemidler mv Du skal være opmærksom på, at tab af 4. eller 5. fingers yderstykke, uanset om det er venstre eller højre hånd, ikke giver erstatning. Det skyldes, at méngraden her vurderes til at være under 5 % Der anmeldes ca. 70.000 arbejdsskader til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om året. Ca. 50.000 er arbejdsulykker og ca. 20.000 er erhvervssygdomme. Anmeldelser, som alene behandles i forsikringsselskaberne, er ikke talt med. Men hvad vil det sige, at en arbejdsskade er anmeldt, og hvad betyder det, at den er anerkendt Arbejdsskade. Er du kommet til skade på dit arbejde eller har fået en erhvervssygdom, grundet kortere eller længere tids påvirkning af et dårligt arbejdsmiljø? Måske har du svært ved at overskue, hvad du skal foretage dig for at få erstatning for din arbejdsskade

Erstatning Arbejdsskade Ret&Råd Advokate

En 31-årig kvinde fik anerkendt en behandlingsskade. Hendes oprindelige skade var anerkendt som en arbejdsskade efter arbejdsskadeloven (ASL), og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tilkendte hende blandt andet erstatning for erhvervsevnetab. Patienterstatningen vurderede, at en del af erhvervsevnetabet var en følge af behandlingsskaden Det er Center for arbejdsskader i Nuuk, der træffer afgørelse om, hvorvidt en skade eller sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade. Vi træffer også afgørelse om, hvor stor en erstatning du kan få tilkendt for en arbejdsskade. Udbetaling og erstatning Alle arbejdsgivere skal tegne en forsikring for deres ansatte mod arbejdsskader. Det er.

Arbejdsskade­erstatning - erstatningsretten

Udvikler det sig til en arbejdsskade, vil du kunne få erstatning herfor, hvis det viser sig at give varige mén. Eftervirkningerne fra en ulykke, skal kunne ses pludseligt eller indenfor 5 dage, for med sikkerhed at kunne betragtes som en arbejdsskade Hvis det er dokumenteret, at du har et varigt mén, anser Arbejdsmarkedets Erhvervssikring dette for at være en følge af din arbejdsskade, medmindre overvejende sandsynlighed taler herimod. Det betyder, at det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der har bevisbyrden, hvis de vil nedsætte din godtgørelse for varigt mén Erstatning efter arbejdsskadesikringsloven (ASL) går forud for erstatning efter klage- og erstatningsloven, som opgøres efter erstatningsansvarsloven (EAL). Dette betyder i praksis, at ASL dækker alle følger efter en anerkendt arbejdsskade, herunder også skade opstået i forbindelse med behandling af arbejdsskaden

Erstatning. For at få erstatning skal din arbejdsskade anerkendes. Får du anerkendt din arbejdsskade, vil du kunne få erstatning fra din arbejdsgivers lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Erstatningen dækker behandlingsudgifter, varige mén og i et vist omfang tab af erhvervsevne Der er to helt afgørende faktorer, som sætter rammerne for, hvad der kan anerkendes, og hvornår du vil få afslag på erstatning. Diagnosen og påvirkningen. Kun 4 % får anerkendt psykisk arbejdsskade. Der er kun et begrænset antal psykiske diagnoser, der kan anerkendes Arbejdsskade - erstatning - krav efter renteloven af Louise Schelde » lør jun 09, 2012 7:38 am Ankestyrelsen har taget stilling til spørgsmålet om morarenter og krav efter renteloven Men der kan være visse betingelser eller situationer, hvor der alligevel kan være tale om en arbejdsskade eller erstatning fra arbejdsgiver, fortæller Mathias Staugaard Nielsen, som er advokat hos fagforeningen Krifa. - For eksempel når man går fra parkeringspladsen og ind på arbejdspladsen, nævner han

Arbejdsskader skal anmeldes til arbejdsgiverens forsikringsselskab, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet. Læs om definitionen på ulykker og erhvervssygdomme, krav til anmeldelse, mulighed for erstatning og hvordan Danmarks Lærerforening kan hjælpe dig Her får du et overblik over de principafgørelser om erstatning for tab af erhvervsevne, som Ankestyrelsen har udsendt i slutningen af 2013. Afgørelserne handler bl.a. om personer, der kommer til skade under uddannelse, personer med en løs tilknytning til arbejdsmarkedet og personer, der kommer til skade i et løntilskudsjob

Sandager Advokater - SPECIALISTER I ARBEJDSSKADEERSTATNING

Sandager Advokater - Arbejdsskade - Erstatningspostern

Har du pådraget dig en arbejdsskade så undersøg spørgsmål omkring ulykkesforsikring ved arbejdsskade. En ulykkesforsikring ved arbejdsskade sørger for, at behandlingsudgifter er dækket for dig Har du været uheldig og pådraget dig en erhvervsskade, så husk at undersøge forhold med hensyn til ulykkesforsikring og arbejdsskade Ja, hvis en medarbejder beskadiger sine briller under arbejdet, kan det anmeldes direkte på www.codan.dk.. Hvis du tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring eller Arbejdsskadeforsikring for selvstændige får du altid fuld erstatning for tilsvarende briller, fordi Codan ikke benytter lovens begrænsede maksimal dækning for brillestel

Cookies. Vi bruger cookies (også fra 3. Part) til at huske dine indstillinger og trafikmåling. Du accepterer det ved at klikke videre på siden behandling af din sag. Fra anmeldelse af arbejdsskade til eventuel erstatning og godtgørelse er en sagsbehandling du bør kende. Læs mere om behandlingen af en arbejdsskade her Forsikringen dækker, hvis dine medarbejdere kommer til skade i arbejdstiden. Skaden skal opstå pludseligt eller inden for fem dage efter en hændelse eller påvirkning fx et fald, løft eller en traumatiserende oplevelse DJ-medlem fik en million i erstatning efter arbejdsskade: Jeg havde aldrig anket, hvis ikke det var for DJ Tilrettelægger Luna Jansen fik en million kroner i erstatning, efter DJ hjalp med at føre hendes arbejdsskadesag. Hun føler nu endelig, at hun har fået den ro, der skal til, for at komme ovenpå igen Vi har igennem årene haft mange erstatningssager, hvor vi har hjulpet med at opkræve den tabte arbejdsfortjeneste, udbetaling af svie- og smertegodtgørelse, erstatning for tab af erhvervsevne samt méngradsgodtgørelse. Har du været ude for et uheld, så kontakt os gerne

Arbejdsskadeerstatning - advokat med speciale i erstatning

 1. Hvis du har været udsat for en arbejdsskade og din arbejdsgiver eller læge har anmeldt arbejds-skaden, er det en god idé, at du selv sikrer dig, at din arbejdsskade er anmeldt. Du kan nemlig risikere at få afvist din skade og dermed gå glip af en erstatning, hvis Arbejdsskadestyrelsen elle
 2. Hey. Jeg pådrog mig en arbejdsskade for over et år siden, da jeg spillede fodbold med nogle af de unger jeg var pædagog for. I skaden indgår, Overrevet korsbånd, fjernelse af menisk, slid på ledbånd og større brusk skader samt øget risiko for at få slidgigt i knæet
 3. Erstatning til 3F'er, der fik amputeret del af sin hånd i foliestansemaskine på grund af kollegas fejl 06-12-2018 3F'er fik amputeret del af sin hånd i en foliestansemaskine, da en kollega - trods viden om, at de ikke måtte være flere ved maskinen - tændte foliestansemaskinen uden af sikre sig, at det kunne gøres uden risiko
 4. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden skal anmeldes. Der er regler for, hvem der SKAL anmelde en arbejdsskade, og hvem der har ret til at anmelde en arbejdsskade. Der er også regler for, hvilken erstatning man kan få. Men du behøver ikke at finde ud af det hele selv
 5. imum 15 % efter skaden. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætter en erhvervsevnetabsprocent på dig og udregner erstatningen. Du får maksimalt en erstatning med udgangspunkt i en årsløn på 527.000 kr. (2018.
 6. Hvis foden skrider på stilladset eller skulderen bliver slidt op af frisørsaks eller computermus, kan der være lang vej til erstatning. Ventetiden er i gennemsnit to år og tre måneder på en afgørelse, hvis du bliver helt eller delvist uarbejdsdygtig af en arbejdsskade

Arbejdsskader Læs om mulig erstatning ved arbejdsskade

 1. Motionsarrangementer som DHL-stafetten er mere tvivlsomme. Aspekter som reklameværdi for arbejdspladsen, hvem der betaler, og om ledelsen deltager, kan blive afgørende for en sag om erstatning som arbejdsskade. Kilde: Hovedretningslinjer ifølge HK Østjylland
 2. Arbejdsskadestyrelsen vurderer ud fra arbejdsskadeloven, om der er tale om en arbejdsskade. For at skaden kan anerkendes som en arbejdsskade, skal skaden være sket, mens en person arbejdede for en arbejdsgiver i Danmark. En eventuel erstatning bliver udbetalt af arbejdsgivers forsikringsselskab. Arbejdsskadelove
 3. den eventuelle erstatning, så vi har det nødvendige mate-riale til at hjælpe dig med en eventuel klagesag. Arbejdsskade-styrelsen vurde-rer, om din sag hører under lov om arbejdsskade-sikring og de ud-måler din eventu-elle erstatning.! Husk at skaden skal anmeldes inden 1 år.! Arbejdsskade. Om forløbet_Layout 1 13/03/13 15.38 Side
 4. En arbejdsskade kan enten være en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Får du en arbejdsskade, skal du straks kontakte din lokale 3F fagforening.Her får du hjælp til at komme videre med din arbejdsskadesag
 5. En arbejdsskade går ud over mere end medarbejderens ve og vel. Hurtigt kan skaden blive et problem for jer som virksomhed, fordi I må undvære et par hænder. Og det kan tage tid. Derfor dækker vi - som et af de eneste selskaber - forundersøgelse og operation på et privathospital for medarbejdere, der har fået en arbejdsskade
 6. Sagens forløb har ført til, at Pia har fået sine mén anerkendt som en arbejdsskade. Og det er ikke en selvfølge, når der er tale om psykiske skader. Sådan fik hun erstatning. En af grundene til, at det er lykkedes at få erstatning for arbejdsskade i det her tilfælde er, at Pia gjorde det helt rigtige
 7. Anmeldelse af en arbejdsulykke. Alle arbejdsskader skal anmeldes, hvad enten der er tale om en arbejdsulykke eller en formodet erhvervssygdom. Hvis du bliver ramt af en arbejdsskade, kan du have krav på erstatning, og her er anmeldelsen af afgørende betydning

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme - borger

 1. Erstatning for tab af erhvervsevne efter piskesmæld. Viser det sig, at ulykken ikke kun medfører forbigående gener og begrænsninger i arbejdsevnen, men medfører, at der i varigt perspektiv er nedsat indtjeningsevne ved arbejde, stopper tabt arbejdsfortjeneste og i stedet erstattes det fremadrettede tab med en erstatning for tab af.
 2. Får du varige mén af en arbejdsskade, kan du få godtgørelse for varigt mén. Dit mén skal være på 5 % eller derover for at udløse en godtgørelse. Hvis en arbejdsskade forringer dine muligheder for at tjene penge ved arbejde, kan du få erstatning for tab af erhvervsevne
 3. Hvis du ved et færdselsuheld bliver påført en personskade af et motorkøretøj, f.eks. en bil, en motorcykel eller en knallert, har du krav på erstatning - uden hensyn til, hvem der er skyld i ulykken. Hvis du selv har handlet meget groft uagtsomt, kan din erstatning dog nedsættes - men normalt kun med 1/3
 4. Særligt ved arbejdsskade 4 Sagsbehandlingen i forsikringsselskaberne 5 Forbrugerinformation og -værktøjer 6 Klagemuligheder 7 Læs også web-pjecen Dagligdagen og forsikring VÆRD AT VIDE OM ERSTATNING OG SAGSBEHANDLING VED ULYKKER MED PERSONSKADE - MAJ 2018 - SIDE 1 Forsikringsoplysningen, Philip Heymans Allé 1, 2900 Helleru
 5. dst 15 procent. Ménerstatning ved arbejdsskade

Erstatning ved arbejdsskade - Hvordan er mulighederne

Erstatning for arbejdsskade - Erstatningsgruppen - YouTub

 1. Efter arbejdsskade- forsikringsloven kan et ulykkestilfælde kun anerkendes, såfremt det skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår. Skader sket i fritiden er ikke dækket af loven. Problemet med afgrænsning mellem arbejde og fritid viser sig bl.a. ved firmaarrangementer, der ofte afholdes uden for arbejdstiden
 2. Advokater med speciale i personskade og erstatning
 3. Vigtige råd ved arbejdsskader - STORE TORV Erstatningsadvokate
 4. Arbejdsskade - Home Faceboo

populær: