Home

Näkövammaisuus suomessa

Saavutettava.fi - Saavutettavuudesta suomeks

  1. isteriön alaisuudessa toimiva työryhmä, ja sen etenemistä voi seurata hankkeen virallisella sivulla
  2. Diakonia on kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa auttavaa työtä.. Jumalanpalvelus on kirkon tunnusmerkki ja seurakunnan elämän sydän.. Kirkkomme kasvatus on kaikenikäisten kokonaisvaltaisen kasvun mahdollistamista ja sen tukemista
  3. Sivu kirkkokasikirja.fi sisältää jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten kaavat ja oppaat.. Virsikirjan löydät osoitteesta virsikirja.fi. Saavutettavuus-sivuilta löytyy jumalanpalvelusaineistoa viittomakielellä, selkokielellä ja selkokuvilla sekä viitotulla puheella ja tukiviittomilla
  4. saavutettavuusdirektiivi - Saavutettava

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntaelämä - Suomen

populær: