Home

Policy sociala medier kommun

Sociala medier är ett samlingsbegrepp för internetbaserad kommunikation där användarna själva genererar innehållet och kommentarerna i en interaktiv dialog. Facebook, Twitter, Myspace, Youtube, lnstagram, Slideshare, Wikipedia och Flickr är några vanliga exempel på den stora mängd av sociala medier som finns på internet kommun när du deltar i sociala medier. I sociala medier tenderar gränsen mellan det privata och det professionella att suddas ut och vi vill med denna policy erbjuda ett råd och stöd i din medverkan i sociala medier Enköpings kommun använder sociala medier, bland annat för att förbättra vår kommunikation med kommuninvånarna. Här hittar du konton i sociala medier som olika verksamheter inom kommunen driver Personuppgifter - policy. Personuppgifter- riktlinjer. Samhällsstörning. Sociala medier. Styrdokument. Uppföljningssamtal. Upphandling. Upphandling - tillämpning. Upplåtande av kommunala lokaler för publika arrangemang. Vision för Kungsbacka. Vänortsverksamhet. Värna demokratin mot den våldsbejakande extremisme

Policy Sociala Medier - Nora kommun

Sociala medier. Stockholms stads kommunikation ska vara tillgänglig och tydlig. Genom sociala medier kan stockholmare och besökare enkelt nå Stockholms stads verksamheter och få information om sådant de har nytta av i vardagen För att få företräda kommunen i sociala medier krävs ett delegationsbeslut. I Lekebergs kommun är det chef som har delegation på att besluta vilka som har rätt att uttala sig som Lekebergs kommun i sociala medier. Det krävs alltså ett beslut från chef för att få starta ett konto i sociala medier Kommuner, landsting och regioner måste ta hänsyn till de särskilda krav som offentliga myndigheter har på att hantera information. SKL har därför tagit fram riktlinjer för närvaro i sociala medier som ett stöd till dem. Riktlinjer för närvaro i sociala medier. SKL finns också i flera sociala medier. SKL i sociala medier

Policy för att skriva och kommentera innehåll i sociala medier Genom sociala medier förs kunder och företag närmre varandra eftersom kommunikationen sker på samma villkor. Vi vill uppmuntra till användning av sociala m edie r i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare, både på jobbet och privat. 1 När jag var på frukostseminariet om sociala medier och juridik förra veckan, delade advokaten Caroline Olstedt Carlström ut tips med de 16 punkter hon tycker bör finnas med i en sociala media-policy. Jag har fått lov att återpublicera dem här. Det här bör finnas med i en social media-policy enligt advokatbyrån DLA Nordic 5 Policy för sociala medier 121011 3. RIKTLINJER - SOCIALA MEDIER I TJÄNSTEN, ANSVAR OCH BEFOGENHETER 3.1 INFORMATIONSAVDELNINGEN Informationsavdelningen har ett samordnande ansvar för kommunens närvaro i sociala medier och för en förteckning över i vilka sociala medier Emmaboda kommun finns representerad oc Sociala medier. Kristianstads kommun deltar på sociala medier för att berätta vad som händer i vår kommun och för att stimulera dialogen med medborgarna. Facebook. Instagram. Twitter. Linkedin. You Tube. Inlägg på de sociala medier där Kristianstads kommun är aktiva är allmän handling och blir tillgängliga för andra

Kommunen i sociala medier - Enköpings kommun

 1. Trelleborgs kommun använder sociala medier för att kommunicera med trelleborgarna och andra med intresse för vad som händer i kommunen eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att nå fram. Genom flera kanaler så kan vi ge våra invånare bättre service och sprida kommunal information till flera
 2. Luleå kommun använder sociala medier för att kommunicera med medborgarna och andra med intresse för vad som händer i kommunen eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att nå fram. Genom flera kanaler så kan vi ge våra invånare bättre service
 3. möjligheter att kommunicera inom sociala medier. Syftet med denna policy är att medarbetarna ska erhålla riktlinjer så att han eller hon kan använda sociala medier på ett positivt sätt. Som anställd eller uppdragstagare i Gullspångs kommun omfattas du av riktlinjerna för sociala medier
 4. 3 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som kommunikation som kombinerar teknologi, socialt samspel med ett användarproducerat innehåll
 5. sociala medier och mobiltelefoni MÅL Gränsen för vad som är privat och vad som rör arbetet flyter lätt ihop när man använder sociala medier. Målet med riktlinjerna är att samtliga medarbetare ska känna sig trygga och känna till socialnämndens ställningstagande vid privat användande av sociala medier och mobiltelefoni på arbetstid

Haninge kommun närvarar i sociala medier för att möta sina målgrupper via de medier/informationskanaler som de använder. På detta sätt vill vi även öka trafiken till kommunens primära informationskanal haninge.se, där den huvudsakliga informationen finns Alla sociala medier som Vellinge kommun är representerade på måste finnas på Vellinge.se under Vellinge i sociala medier. Därför har alla enhetschefer, inklusive de inom utbildningsavdelningen, ett ansvar att mejla kommunikation@vellinge.se när ett nytt konto är skapat eller avslutat/nedlagt sociala medier på ett positivt och effektivt sätt. Det främsta syftet med att använda sociala medier är att skapa en dialog med kommunens invånare och andra med intresse av det som sker i kommunen. Gislaveds kommun kan också genom sociala medier hitta ytterligare sätt att nå, engagera och kommunicera med befintliga och nya målgrupper

Kommunens interna styrdokument - Kungsbacka kommun

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun 2012-02-20. 2 Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun . Uppsala kommun vill kommunicera med medborgarna på deras villkor och där de finns. Uppsala kommun ser sociala medier som lämpliga kanaler för dialog med medborgare, brukare, intresserade, leverantörer, företag, utförare. När Tibro kommun agerar i sociala medier påverkas bilden av Tibro, d v s vårt varumärke. Det är därför viktigt att alla som publicerar inlägg och material i sociala medier för Tibro kommuns räkning agerar på ett sätt som är förenligt med de värderingar som styr oss och de personer som vi vill attrahera Riktlinjer för sociala medier. I Hässleholms kommun finns det riktlinjer för hur vi arbetar med sociala medier. (pdf, 81 kB) Sociala medier är ett verktyg för kommunens verksamheter att informera, föra dialog och omvärldsbevaka. Det finns också skyldigheter för den som ansvarar för kontot En social media policy måste utgå från människorna. En policy för sociala medier ska inte finnas för existensens skull och ett företag kan inte kopiera någon annans policy rakt av. Den måste vara funktionell för individerna och utgå från hur organisationen fungerar och hur man interagerar med sin omvärld Sociala medier ska öka möjligheten till dialog och skapa trafik till kungsbacka. se och övriga webbplatser. Om en verksamhet bedömer att man har behov av en egen webbplats eller ett konto i sociala medier ska det tydligt framgå att kommunen är avsändare. Brev ska vi skriva i kommunens mallar för att ge ett enhetligt utseende

Sociala medier - Stockholms sta

Synpunkter som kommer kommunen tillhanda via sociala medier, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla den Gävle kommuns sociala medier. Här hittar du information om vilka sociala medier som vi använder i Gävle kommun Det bör finnas ett uppdrag från chefen för att en anställd inom Nacka kommun ska kunna använda sociala medier i tjänsten. Med detta beslut klargörs att personen använder sociala medier som anställd och inte som privatperson. Administratör ska vara ett Nacka kommun-konto och ej medarbetarens privata konto Kävlinge kommun använder sociala medier tillsammans med andra kommunikationskanaler för att informera om våra verksamheter och tjänster, tipsa om vad som händer samt lyssna på dina åsikter och svara på frågor

Sociala medier - SK

 1. Kalix kommuns kanaler inom sociala medier ska kunna nås samlat. Detta sker på kommunens huvudwebbplats www.kalix.se. På webbplatsen finns förteckning över och ingångar till alla Kalix kommuns kanaler inom sociala medier samt en förteckning över de webbplatser som Kalix kommun är huvudman/samarbetspartner för och som interagerar med.
 2. Härnösands kommun finns i flera sociala medier. Saknar du en verksamhet som du vet har exempelvis ett facebook-konto, kontakta kommunikationsavdelningen@harnosand.se så lägger vi till en länk i listan
 3. Sociala medier är ett populärt samlingsnamn för internetbaserade tjänster som används för att dela innehåll, föra dialog och kommunicera. Örebro kommun har valt att använda några av tjänsterna och finns i dagsläget i följande sociala medier: Facebook, Instagram, Twitter och Youtube
 4. Policy och riktlinjer. Här hittar du olika policies och riktlinjer som finns fastställda i Nykvarns kommun. Riktlinjer för sociala medier.pdf

Användare som upprepade gånger bryter mot vår policy eller våra förhållningsregler kan stängas av. Alla eventuella hot polisanmäls. • Vi ber även alla besökare på våra sociala medier sidor att anmäla kommentarer som kan strida mot personuppgiftslagen, vara sekretessbelagda eller som på annat sätt kan vara olagliga Sociala medier är ett komplement till webbplatsen som ännu är navet i vår digitala kommunikation. Genom de sociala medierna når vi snabbare och längre med vårt budskap. De ger oss också möjlighet att föra en närmre dialog med våra invånare

Riktlinjer för närvaro i sociala medier - SK

Ronneby kommun använder flera sociala medier. På denna sida finns en samlad översikt. Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny. Ronneby.s Osby kommun använder sociala medier för att berätta vad som händer i vår kommun och för att stimulera dialogen med medborgarna. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och LinkedIn. Flera verksamheter har egna konton eller sidor där du kan följa deras arbete Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26. Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som . Läs me

Sociala medier - Uppsala kommun

 1. Alla verksamheter och de flesta politiker och tjänstemän i Bollnäs kommun går att nå via telefon och e-post. Ring kommunens växel, tel. 0278-250 00, så kopplar de dig till rätt person. För frågor gällande Bollnäs kommuns konton i sociala medier kontakta kommunikation@bollnas.s
 2. kommun@lidkoping.se. Post- och besöksadress Lidköpings kommun 531 88 Lidköping vid Vänern Besöksadress: Skaragatan 8 Sociala medier. Följ oss på Facebook och Twitter. Vi finns på fler ställen i sociala medier. Redaktörsinloggning Intranät Boka träningspas
 3. Många organisationer har inte någon intern policy för sociala medier. Bara hälften av de som har en är nöjda med den. Pontus Staunstrup förklarar varför dagens organisationer behöver ha en dokumenterad, konkret och lättillgänglig intern policy för sociala kanaler som fungerar i praktiken
 4. En policy är ett vägledande dokument som beskriver ett förhållningssätt, en inställning eller attityd som Österåkers kommun ska ha inom ett specifikt område eller fråga
 5. Marks kommun ska på förhand anmälas till kommunikationsenheten på kommunledningskontoret, som håller en uppdaterad lista. Även när ett konto avslutas ska anmälan ske. Hur vi kommunicerar i sociala medier All kommunikation som sker genom sociala medier inom Marks kommuns verksamheter ska följa kommunens policy för information oc

Genom sociala medier kan du som bor, verkar eller besöker Växjö kommun enkelt följa och nå våra verksamheter samt få information om sådant som du har nytta av i vardagen. På den här sidan hittar du alla Växjö kommuns konton i sociala medier listade Ljusdals kommun använder sociala medier för att kommunicera med medborgare, och andra med intresse för vad som händer i kommunen, eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att nå fram. Genom flera kanaler så kan vi ge våra invånare bättre service Sociala medier är aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat innehåll. Genom sociala medier kan Nykvarns kommun kommunicera, skapa relation, främja dialog och dela kunskap med olika målgrupper. Sociala medier är skapade för att vara sociala och att innehålla dialog. Därför ska dess

Policy för att skriva och kommentera innehåll i sociala medier

16 punkter i en social media-policy, enligt advokaten

Kalix kommuns kanaler inom sociala medier sköts av tjänstemän som i huvudsak har andra arbetsuppgifter. Målet är ändå att vara så aktiv som möjligt inom de kanaler som kommunen har valt att jobba med Eskilstuna kommun finns på flera sociala medier. Vi har både kommunövergripande sidor och sidor för olika verksamheter. Välkommen att följa och kontakta oss Viktigt att veta när du pratar med oss på sociala medier. När Helsingborgs stad använder sociala medier har vi chansen att kommunicera med dig på ett mer direkt och lätt sätt än vad vi tidigare har kunnat. Det tycker vi om! Men det ställer vissa krav på hur vi förhåller oss till detta nya sätt att föra dialog känsla av närhet och sammanhang. Sociala medier kan också hjälpa till att attrahera och rekrytera nya medarbetare. All kommunikation i Vadstena kommuns kanaler, där sociala medier är en del, ska följa a Vadsten kommuns . policy för information och kommunikation, antagen av kommunfullmäktige 2016, som säger at

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för att kontakta dem via webbplatsen (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering) De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är: namn och e-postadress Simrishamns kommun i sociala medier. Sociala medier är ett populärt samlingsnamn för internetbaserade tjänster som används för att dela innehåll, föra dialog och kommunicera. Simrishamns kommun har valt att använda några av tjänsterna och finns i dagsläget i följande sociala medier: Facebook, Instagram, Linkedin och Youtube

Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som kommunikation som kombinerar teknologi, socialt samspel med ett användarproducerat innehåll. Social medier är ett sätt att skapa och behålla ömsesidiga förhållande Ödeshögs kommun använder sociala medier som en kanal för dialog med medborgare. Du kan alltid nå oss via telefon och e-post men sociala medier är ytterligare ett verktyg. Håll dig uppdaterad. På Ödeshögs kommuns Facebooksida publicerar vi samhällsinformation, nyheter, vad som är på gång i kommunen och tips på aktiviteter Här ser du Håbo kommuns antagna policys. En policy anger eller beskriver kommunens förhållningssätt eller inställning till någon företeelse eller någon fråga. Den anger inte fasta regler utan ger en princip att hålla sig till; någonting som kan tjäna som vägledning inom ett aktuellt område eller fråga

Sociala medier - Kristianstads kommun

Sociala medier — Trelleborgs kommun

 1. Vingåkers kommun använder sociala medier för att kommunicera med medborgare och andra med intresse för vad som händer i kommunen eftersom det är ett snabbt och enkelt sätt att nå fram. Genom flera kanaler kan vi ge våra invånare bättre service
 2. Falu kommun finns på ett flertal sociala medier och syftet är att nå våra invånare där de finns, att dela med oss av Falu kommuns nyheter och aktiviteter och att skapa dialog med invånarna. Syftet är också att bygga relationer och stärka vårt varumärke. Behandling av personuppgifte
 3. Biblioteket finns på två olika sociala medier som du kan följa. Facebook. Här informeras av vad som händer på biblioteket. Goodreads. Detta är en sida där användare betygssätter, recenserar och diskuterar böcker
 4. Sociala medier - Facebook. Sölvesborg naturligtvis Sölvesborgs kommuns officiella sida på facebook. Här kan du ta del av det som händer i vår ort, stort som smått och inom olika områden. Vi vill också gärna föra dialog och få in frågor/tankar från dig
 5. Sociala medier är inte längre en nyhet och sedan ett tag tillbaka är det självklart för flera företag att kanalerna borde vara en del av varumärkesstrategin. Trots det saknas en policy för sociala medier hos många

Sociala medier kombinerar teknologi och social interaktion. Användarna skapar innehållet. Kommunens regler och policydokument gäller naturligtvis även för sociala medier. Det vill säga; sociala medier får endast användas då man behöver det som stöd i sitt tjänsteutövande och då endast utifrån uppdraget Falköpings kommun förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer som bryter mot något i ovanstående lista, samt stänga av användare som bryter mot dessa regler från det sociala mediet i fråga. Notera SÄRSKILT att våra sociala medier INTE är några forum för politisk debatt. Den typen av inlägg kommer i förekommande fall att raderas Upplands Väsby kommun är aktiv i flera sociala medier. Här hittar du Upplands Väsby kommuns konton på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Syftet med kommunikationen är att medborgarna ska vara välinformerade och enkelt ha tillgång till relevant, korrekt, snabb och saklig information sociala medier, såväl strategiskt som operativt. De medarbetare som är utsedda till redaktörer inom sin verksamhet ansvarar också för att dessa rutiner efterföljs. Alla förvaltningar ska också kartlägga sin närvaro i sociala medier och meddela kommunikations-ansvarig för sociala medier när någon förändring av utbudet sker En del av Säters kommuns verksamheter använder sociala medier för att kommunicera. Här är länkar till de socialamediekonton/profiler som Säters kommun ansvarar för

Sociala medier. Källans blogg Följ vår blogg för att få kontinuerliga uppdateringar kring arbetet med och i Källan. Ystads kommun. Box 238 271 25 Ystad Sociala medier för biblioteken i Eksjö kommun. Berätta gärna vad vi kan göra för att förbättra denna webbsida. Vi har ingen möjlighet att svara, lämna därför inga personliga kontaktuppgifter

Sociala medier - Luleå kommun

Stenungsunds kommuns webbplats. Du har väl inte missat att Nösnäsgymnasiet finns i olika sociala medier Skellefteå är den kommun som idag är störst på Facebook i Västerbotten. - Nio av Västerbottens 15 kommuner finns på Facebook i dag vilket är glädjande då sociala medier är bra kanaler att marknadsföra Västerbotten i, säger Thomas Hartman, kommunikationschef på Region Västerbotten Strängnäs kommuns förhållningssätt till sociala medier utgår från kommunens kommunikationsstrategi, som grundas på värdegrunden, visionen och varumärket Dynamisk idyll. Strängnäs kommun använder sociala medier för att stärka öppenheten och tydligheten i kommunikationen. Att använda sociala medier är ett led i arbetet med att. Här kan du ta del av Partille kommun som arbetsgivare. Stora och små nyheter blandas med rekrytering. Partille på Linkedin. Mynewsdesk. Här kan du läsa våra senaste pressmeddelanden, hålla koll på våra flöden i sociala medier, ladda ner pressbilder, hitta vår evenemangskalender och mycket mera. Partille på MyNewsdesk. Twitte Stiftelsen Brunnslasarettets sociala samfond Stiftelsen Forsemans, Blomqvists och Nordlinds donationsfond Stiftelsen Greve Curt von Schwerins änka Matildha von Schwerins, född Hagberg, donationsfon

På konferenser och utbildningar är många idag ute och föreläser om fördelarna med sociala medier för företag.Ibland saknar jag dock en bättre balans mellan fördelar och risker med att engagera sig, eller kanske snarare lite djupare kunskaper kring hur riskerna med sociala medier bäst kan hanteras Sociala medier Österåkers kommun vill använda sociala medier på ett positivt och effektivt sätt för att nå fram, skapa dialog, ta del av samt besvara frågor och synpunkter. Österåkers kommun är för närvarande aktiv på Facebook, Twitter, Linkedin och Youtube Sociala medier är ett samlingsnamn för internetbaserade tjänster som används för att dela innehåll, föra dialog och kommunicera. Mariestads kommun har valt att använda sig av Facebook, LinkedIn och Youtube som huvudkonto Herrljunga kommun har tagit fram en policy för sociala medier, som ska göra det lättare att sätta gränser för kränkande kommentarer. Det blir allt vanligare att kommuner använder sociala medier i sin kommunikation med medborgarna Syftet med Policy/Riktlinjer för sociala medier är att säkerställa att all medverkan i sociala medier av kommunens företrädare sker i kontrollerade former och är förenlig med kommuns värdegrunder, varumärke, policys, andra styrdokument och på området gällande lagstiftning. Allmän

Policy för sociala medier (pdf, 497.3 kB) På Emmaboda kommuns webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Dessa regler har tagits fram för att visa hur vi i Kungälvs kommun ska använda sociala medier på ett positivt och effektivt sätt. Detta bidrar till att förstärka bilden av Kungälv som en modern kommun. Att delta på sociala medier är ytterligare ett sätt för Kungälvs kommun att nå fler personer och bredda målgruppen

de anställdas möjligheter att kommunicera inom sociala medier. Syftet med denna policy är att medarbetarna ska erhålla riktlinjer så att han eller hon kan använda sociala medier på ett positivt sätt. Som anställd eller uppdragstagare i Nora kommun omfattas du av riktlinjerna för sociala medier Vetlanda kommun använder sociala medier på olika sätt. Vårt syfte är att skapa relationer och ha en dialog med kommuninvånarna. Att bidra till en positiv utveckling av vårt varumärke och att stärka vi-andan i kommunen På inriktningen Medier, information och kommunikation får du praktiska kunskaper om mediernas roll i samhället. Du får lära dig om fotografering, journalistiskt skrivande och visuell kommunikation Följ Uddevalla kommun. Uddevalla kommun använder sociala medier för att dela innehåll, föra dialog och svara på frågor. Följ oss så håller vi dig uppdaterad om vad som händer och vad som är på gång

Följ oss på våra sociala medier nedan! Facebook: www.facebook.com/jobbaivaxjokommun/ Instagram: www.instagram.com/jobbaivaxjokommun/ LinkedIn: www.linkedin.com. Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier. Facebook. Facebook är ett verktyg för socialt nätverk. Med facebook når vi nya målgrupper med nyheter och aktiviteter. Medlemmarna har möjlighet att kommentera och sprida informationen vidare. Instagra Sociala medier är en term för olika former av social interaktion på Internet - till exempel nätverk, bloggar, wikier, mikrobloggar, webbplatser för att dela musik, bilder och så vidare. Du kan följa Arvika kommun på flera olika sociala medier - en lista med direktlänkar finns nedan Handbok sociala medier. Denna handbok är främst avsedd för medarbetare i Varbergs kommun men är öppen för vem som helst att ta del av. Den innehåller råd, praktiska tips och riktlinjer för arbete i sociala medier The latest Tweets from Haninge kommun (@haningekommun). Admin: pressansvarig Håkan Filipsson som även nås på: 073-091 29 72. Allmänna frågor besvaras på mail: haningekommun@haninge.se. Haninge, Swede

Staffanstorps kommuns främsta kommunikationskanal är vår webbplats. Vår närvaro på sociala medier är ett komplement för att nå medborgare, engagera och skapa dialog. Kontakta oss gärna via våra olika kanaler, men kom ihåg att allt är publikt Eslövs kommun har tagit fram riktlinjer för användandet av sociala medier inom den kommunala organisationen. I riktlinjerna uppmanas kommunens anställda att vara aktiva på sociala medier och bidra med sin kunskap och värdefull information till medborgarna

Genom att vara aktiva i sociala medier når vi ut bredare och snabbare och det är också ett bra sätt för oss att ha en dialog med våra invånare. Här finns vi. Nedan hittar du en lista på Nacka kommuns officiella konton i sociala medier, som bevakas under kontorstid på vardagar. Facebook. Nacka kommun. Nacka kommun karriä Rubriker ur innehållet i Riktlinjer för sociala medier i Hofors kommun. Strategi. Nya kommunikationsmönster; Vad är sociala medier? Hofors kommuns strategi; Var ska Hofors kommun finnas med? Riktlinjer. Vem får använda sociala medier för Hofors kommuns räkning; Förhållningsregler för yrkesmässig användning; Förhållningsregler. Vi använder alltid den fristående symbolen som profilbild för att markera att Sundsvalls kommun är avsändare. Verksamheterna väljer fritt bland de redan befintliga profilbilderna som finns i våra sju primärfärger Riktlinjer för närvaro i sociala medier. Fastställda i kommunstyrelsen den 15 augusti 2012, § 148. Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll. Vill du läsa hela innehållet? Se pdf-fil i dokumentrutan. Riktlinjer och ansvar. Vem får agera i kommunens namn? Administration av konton och planering; Central samordnin

Nybro kommuns policy för

Här hittar du de enheter/avdelningar inom Köpings kommun som har officiella Facebooksidor Strängnäs kommun på Linkedin. Snapchat. På Snapchat berättar kommunens fritidsgårdar om sin verksamhet. Mariefreds fritidsgård - fritidsgard.wik. Strängnäs fritidsgård - strangnas.ftg. Stallarholmens fritidsgård - brogarden. Tänk på att inte skicka känslig information, till exempel personuppgifter, via våra sociala medier Haninge kommun närvarar i sociala medier för att prova nya sätt att möta medborgarna via de medier som de använder. Via sociala medier finns möjlighet för dig att kommunicera med kommunen och andra medborgare - lämna synpunkter, åsikter, tips med mera 3 Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun 1. Tranemo kommun kommunicerar med kommuninvånare och andra, t.ex. företag, föreningar och myndigheter, på de arenor där allmänheten finns. Det innebär att Tranemo kommun är aktiv på ett urval av sociala medier

Sandvikens kommun i sociala medier. Sandvikens kommuns verksamheter finns representerade på olika sociala medier. Välkommen att följa oss och/eller bli vän med Sandvikens kommun i de olika medierna Policy för sociala medier Arbetsmiljöforum finns på Facebook för att vi vill erbjuda en mötesplats för alla som är intresserade av arbetsmiljö och arbetsliv. Här kan du ta del av nyheter och tips samt förmedla dina tankar och funderingar inom arbetsmiljöområdet

Sociala medier, riktlinjer - Haninge Kommun

Sigtuna kommun på YouTube . Moderering av inlägg på kommunens sociala mediekanaler. I de inlägg som publiceras av administratör på något av Sigtuna kommun innehavda sociala mediekanalerna (Youtube, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn) utövar Sigtuna kommun ett modererande av kommentarsfält till respektive inlägg Policy för sociala medier. Syftet med vår sociala mediepolicy för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen är att ge riktlinjer och anvisningar till våra medarbetare och förtroendevalda för användning av sociala medier Det viktiga är att hjälpa medarbetarna till en bra närvaro i sociala medier när det gäller gränslandet mellan arbete och privatliv. Det gynnar både dem och företaget. Om du har frågor eller funderingar kring en intern policy för sociala medier så lämna en kommentar här nedan eller mejla mig

Sociala medier - Hässleholms kommun

Här visas ett urval av vad som skrivs om Nynäshamn i sociala medier. Nynäshamns kommun Stadshusplatsen 1 149 81 Nynäshamn. växel 08-520 680 00 fax 08-520 140 08 Kyrkokansliets policy för sociala medier finns nu för nedladdning. Den erbjuds stift, församlingar och samfälligheter att anta. Policyn tar upp hur man som anställd ska förhålla sig till sociala medier som Facebook, Twitter och bloggar

policy sociala medier Pernilla Åström - pernillaastrom

Även Uppsala kommun använder sociala medier för att öka dialogen. Botkyrka kommun har tagit fram en ny policy för sociala medier som syftar till att ge råd och stöd till medarbetare i Botkyrka kommun och samtidigt tydliggöra vilket ansvar det innebär att vara aktiv i sociala medier i tjänsten Motala kommun har kommungemensamma konton på sociala medier och det finns också flera verksamheter i Motala kommun som har konton i sociala medier. Följ oss på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube eller Instagram

populær: