Home

Personlig hæftelse aps

Startup og freelancer ID

Artikel Europæiske startups kigger mod Kina. Kina er et enormt marked, og kineserne er mere avancerede og frygtløse, når det kommer til brug af digitale tjenester Personlig hæftelse. Personlig hæftelse opstår, hvis du står som ejer eller medejer af enten en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S (interessentskab).Disse virksomhedsformer er gratis at stifte og har meget få krav til driften, men til gengæld får du personlig, ubegrænset og solidarisk hæftelse Hæfter vi personligt for vort anpartsselskab? Jeg har - sammen med 3 venner - oprettet en virksomhed, som er et anpartsselskab. Spørgsmålet er nu hvor stor grad vi kan gøres erstatningsansvarlige i forbindelse med de produkter vi leverer (det skal siges, at vi leverer IT-produkter). Lad os nu sige, at vores programmel kommer til at udøve skade hos en kunde for rigtig mange penge - hvor. personlig virksomhed eller selskab, IVS, ApS, enkeltmandsvirksomhed, I/S. Det er ikke skatten som skal være afgørende for dit valg. Når pengene er nede i din lomme, så er skatten som udgangspunkt ens Omdannelse af personlig virksomhed til ApS eller A/S. Generelt. En lang række virksomheder drives som personligt ejede virksomheder, men for mange er dette ikke en praktisk virksomhedsform på lang sigt

Anpartsselskab (ApS) Aktieselskab (A/S) Fælles for dem er, at du får begrænset hæftelse, hvilket er bedst for dig og sikrer økonomien bedst muligt. LÆS MERE OM VORES STIFTELSE AF IVS-PAKKE HER . Højere risiko i personlige virksomhed: personlig hæftelse Personlig hæftelse gør sig gældende i enkeltmandsselskaber og interessentskaber. Ved personlig hæftelse forstås, at ejer(ne) hæfter for selskabets forpligtelser med hele sin personlige formue, samt alt hvad man må erhverve sig i fremtiden. Begrænset hæftelse. Begrænset hæftelse gør sig gældende for anparts-, aktie- og. Du har en Personlig hæftelse - din egen formue er på højkant. Det indebærer, at den personlige virksomheds kreditorer kan rette deres krav mod virksomheden eller indehaveren (der jo er den samme), hvorfor hele din formue tjener til sikkerhed for kreditorernes krav Et ApS kan indsættes som komplementar og ad denne vej undgå personlig hæftelse. Kommanditselskaber benyttes sjældnere og sjældnere. Læs mere: Kommanditselskab. A/S - Aktieselskab. ApS'ets storebror hedder A/S. Den væsentlige forskel er, at hvor et ApS skal have en indskudskapital på 50.000kr, kræver et A/S hele 500.000kr Info om anpartsselskab (aps) Dette website indeholder en omfattende guide, hvorpå du kan få indsigt i virksomheders oftest forekommende juridiske problemstillinger, indenfor bl.a. aps. Har du en en konkret problematik indenfor anpartsselskab, kan du få et indblik i problemets omfang og mulige juridiske udfordringer

Det vil sige at hvis der er tale om et ApS der oprindeligt blev stiftet for 125.000 kr. og man så blot har brugt løs af pengene indtil der ikke var flere og stadig skylder penge til forskellige kreditorer, så vil en retsag kunne ende ud i at bestyrelsen bliver gjort personligt ansvarlige, da man ikke har overholdt lovgivningen Vil du have en personlig ejet virksomhed eller et selskab? Du skal vælge en virksomhedsform. Alle virksomhedsformer har særlige kendetegn, fordele og pligter - nogle iværksættere vælger ud fra, om de skal starte virksomhed sammen med andre

Personlig hæftelse - Her får du personlig hæftelse - juf

Klagen vedrører hæftelse for moms. Landsskatterettens afgørelse. SKAT har anset klageren A for i medfør af opkrævningslovens § 11, stk. 11, at hæfte for et beløb på 402.644 kr. i moms for perioden fra den 10. oktober 2008 til den 25. oktober 2010, hvor det selskab, hvori klageren var direktør, drev uregistreret virksomhed Hvorfor skal jeg oprette et ApS? En af de mest markante fordele ved oprettelse af ApS er, at man i et ApS har begrænset hæftelse. Hvis virksomheden går konkurs, mister man altså kun de 40.000 kroner, man har indskudt i anpartskapital. Du kan starte og eje et anpartsselskab alene eller sammen med andre Når du stifter et anpartsselskab (ApS) er en af de store fordele, den begrænsede hæftelse. I tilfælde af at virksomheden går konkurs, står du kun til at miste de 40.000 kroner, som der er indskudt i anpartskapital. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor der er underskrevet en personlig kaution

Hæfter vi personligt for vort anpartsselskab

 1. Hæftelse for gæld. Når du starter din virksomhed, risikerer du at komme til at hæfte for gæld stiftet i forbindelse med driften. Det er vigtigt at du og din samlever/ægtefælle gør jer klart, hvordan I hæfter for den gæld der måtte opstå ved drift af virksomheden
 2. Du har med andre ord alle de nødvendige juridiske forudsætninger for at skabe en solid og sund forretning uden personlig hæftelse. IVS hæftelse. Hvad angår IVS hæftelse, så kan du nyde godt af præcis de samme fordele som med et ApS. Som ejer af et IVS hæfter du nemlig meget begrænset og løber derfor ikke en stor personlig, økonomisk.
 3. Hvis man ikke kan undgå en personlig hæftelse, skal man så vidt muligt få hæftelsen gjort personlig pro rata, hvilket betyder, at man stadig hæfter med alt, hvad man ejer, men kun for sin.

Personlig hæftelse. Når du driver virksomhed i selskabsform - f.eks. ApS eller A/S - hæfter selskabet for gælden. Du hæfter dog personligt, hvis du har kautioneret personligt eller har kørt driften videre, selvom din virksomhed var nødlidende 2 CorpCard_SAS_DK_CardmemberApp_Jan2013 American Express Services Europe Limited Branch, Denmark, branch of American Express Services Europe Limited (England.

Selskabets navn skal bl.a. ændres, så iværksætterselskabeller IVSændres til anpartsselskabeller ApS, og selskabskapitalen skal ændres, så den op-fylder minimumskravet til anpartsselskaber, altså 50.000 kr. Beslutningen om omregistrering skal ske med det stemmeflertal,der kræves til vedtægtsændring Hæfte for gæld og andre forpligtelser Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab I/S Selskaber med indskudt kapital Kommanditselskab K/S Hæfte for gæld og andre forpligtelser Fysisk person Juridisk person, se fig. 22.1 Personlig hæftelse Hæfter med hele formuen Begrænset hæftelse Hæfter kun med det man har indskudt Solidarisk hæftelse, se fig. 22.2 Hvis en/flere ejere ikke kan betale. Personlig hæftelse Er din virksomhed et aktie- eller anpartsselskab, hæfter selskabet for gælden. Du hæfter dog personligt, hvis du har kautioneret personligt eller har kørt driften videre, selvom din virksomhed var nødlidende Ønsker du at omdanne din personlige virksomhed til et ApS eller et A/S, så lad LegalHero hjælpe dig i mål. Vi har håndplukket nogle af de dygtigste juridiske eksperter til at stå for din omdannelse. Kom i gang med det samme og find juristen, der skal løse din opgave. Husk at LegalHero er med dig hele vejen igennem processen

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Ønsker du at komme igang med en personligt ejet mindre virksomhed, så kan LegalHero hjælpe dig i mål. Vi har juridiske eksperter, der er klar til at rådgive dig om alt fra valg af selskabsform til stiftelse og registrering din virksomhed. Ved at bruge LegalHero til stiftelsen slipper du for besværet, mens du kan være helt sikker på, at alting gøres lovmæssigt og samtidig passer på. Det koster 670 kr at registrere et ApS; Start et ApS på Virk med dit NemID. Hvis du ikke har dansk CPR-nummer, kan en advokat eller revisor hjælpe dig. Eller du kan bruge selskabsblanketten. Med CVR-nummeret får du samtidig en Digital Postkasse, hvor myndigheder kan kontakte dig En personlig drevet virksomhed er ikke et selvstændigt beskatningssubjekt, og beskattes således ikke som selskaber og foreninger mv. efter selskabsskattelovene, men indehaveren beskattes personligt. Indehaveren kan dog vælge at benytte virksomhedsskatteordningen, hvor der i skattemæssig henseende er en (midlertidig) opdeling

Personlig virksomhed (inkl I/S) ELLER selskabsform som ApS

Ejer man en personlig virksomhed, kan man af flere grunde ønske at omdanne den til et anpartsselskab. I modsætning til et enkeltmandsfirma er et anpartsselskab et kapitalselskab, og det betyder bl.a., at der gælder andre skatteregler, og at ejerne ikke hæfter for selskabets gæld med deres personlige formue Skat og hæftelse i et ApS. I et anpartsselskab fungerer beskatningen meget anderledes end i en personlig ejet virksomhed. Beskatningen foregår i virksomheden og ikke ved ejeren, som det er tifældet med en enkeltmandsvirksomhed. Når du har et ApS skal der betales selskabsskat af indkomsten i forhold til de gældende selskabsskatteregler Med et ApS hæfter du kun for din egen andel i selskabet, og du hæfter højest for dit indskudte beløb og ikke med private værdier. En enkeltmandsvirksomhed - Forskellen mellem en enkeltmandsvirksomhed og et ApS mht. hæftelse er det samme som interessentskabet lige ovenfor - personlig og ubegrænset hæftelse. Dernæst bliver du som.

Omdannelse af personlig virksomhed til ApS eller A/S - Gode rå

Personlig hæftelse. Den personlige hæftelse er den hæftelse, mange ser som en meget risikabel satsning i erhvervslivet. Når du hæfter personligt for noget, betyder det nemlig at du kan risikere at måtte sælge eller pantsætte alt hvad du ejer og har, for at kunne betale en gæld ud I denne artikel sætter vi fokus på S.M.B.A.'et som alternativ, idet der her gælder samme muligheder for begrænset personlig hæftelse. Ingen personlig hæftelse En central fordel ved at stifte et ApS eller A/S er, at man som ejer opnår en begrænset hæftelse Ubegrænset og personlig hæftelse. Holdingselskab - hvad er det, og er det en selskabsform?! Vi skyder lige en bemærkning ind, inden vi fortsætter til selskabsformerne uden personlig hæftelse. Ved oprettelse af et IVS, et ApS eller et A/S tilrådes det, at der også oprettes et holdingselskab Hvorfor skal jeg oprette et ApS? En af de mest markante fordele ved oprettelse af ApS er, at man i et ApS har begrænset hæftelse. Hvis virksomheden går konkurs, mister man altså kun de 40.000 kroner, man har indskudt i anpartskapital. Du kan starte og eje et anpartsselskab alene eller sammen med andre

IVS hæftelse - tør du tage risikoen? Lær om reglerne her

 1. imumskapital i et interessentskab. I kan således starte et interessentskab uden nogen form for kapitalindskud. Hæftelse. Ejerne af et interessentskab hæfter personligt, solidarisk og direkte med alt hvad de ejer
 2. Personlig hæftelse betyder, at debitor hæfter med alt, hvad han ejer. Debitor kan i princippet miste hele sin formue, hvis han ikke betaler. Det betyder, at hvis en fysisk person hæfter personligt, kan han miste både private aktiver, fx sommerhus og golfsæt, samt aktiver han måtte have i forbindelse med sin enkeltmandsvirksomhed, fx produktionsmaskiner, varelager og en kontorbygning
 3. Opret ApS på under 24 timer. Du får stiftelse af ApS på kun få timer. Vores selskabsadvokater har erfaring fra mere end 19.000 selskabsstiftelser og kender derfor alle de bedste løsninger
 4. Enkeltmandsvirksomhed - Sådan går du til IVS eller ApS. Mange danske iværksættere starter med at stifte en enkeltmandsvirksomhed. Det er nemt at komme i gang, få et CVR-nummer, blive momsregistreret og det koster intet at oprettet virksomheden.. Enkeltmandsvirksomheden har dog sine åbenlyse ulemper, hvoraf den største er den personlige og ubegrænsede hæftelse
 5. Du kan omdanne dit personligt ejede firma til et selskab på to måder. Den rigtige og den forkerte måde. Lov om skattefri virksomhedsomdannelse er den rigtige
 6. Selskaber som ApS og IVS er selvstændige juridiske enheder: Et ApS /IVS er en selvstændig juridisk enhed, og ejerne kan så længe alle regler overholdes, ikke komme til at hæfte personligt for dispositioner truffet i et ApS. Der kan dog godt være krav om personlig kaution/hæftelse fra banker og en del kreditorer
 7. Du driver personlig virksomhed. Skattefri Virksomhedsomdannelse er for dig som er erhvervsdrivende i personlig virksomhed. Du vil dog gerne over i f.x. ApS. Du overvejer at omdanne din personlige virksomhed til et kapitalselskab. Det kunne være et anpartsselskab eller et aktieselskab

Selskabsstiftelse Stift ApS inkl

 1. Aps eller A/S. Når dit personlige erhverv efter en periode får overskud, eller hvis du risikerer store erstatningskrav fra dine kunder, bør du overveje et selskab med begrænset hæftelse. Du kan omdanne det til et ApS eller et A/S både med og uden skattemæssige konsekvenser for dit erhverv eller din ledelse
 2. ApS - oprettelse og stiftelse af ApS - fast pris 1.195 kr. Et anpartsselskab forkortes ApS, og betegnelsen anpartsselskab eller forkortelsen ApS skal fremgå af selskabets navn. Det er et såkaldt kapitalselskab, og de nærmere regler for bl.a. stiftelse, selskabets organisation og deltagernes hæftelse er derfor reguleret i selskabsloven
 3. Denne artikel går i dybden med personlig og begrænset hæftelse, som samtidig refererer til de relevante selskabsformer (ApS, IVS, A/S, Enkeltmandsvirksomhed, I/S mv.), som er knyttet til de to typer af hæftelse. I forbindelse med opstart af en virksomhed gør man sig mange overvejelser

Argumenterne omkring at det er en dårlig ide med IVS pga. hæftelses mulighederne giver jeg ikke meget for. Da man kan omgå det ved at lave aftaler omkring personlig hæftelse for at modtage kredit med sine kreditorer, hvis kreditor ikke føler at selskabet han handler med ikke vil kunne opfylde sin forpligtigelse Personlig hæftelse betyder, at den enkelte ejer hæfter for virksomhedens gæld med hele sin formue. Solidarisk hæftelse betyder, at den enkelte ejer hæfter for hele virksomhedens gæld. Hvis den ene ejer i et interessentskab med to ejere ikke kan betale sin del af gælden, må den anden ejer betale det hele Ægtefællers hæftelse for skattegæld Hæftelsen for den anden ægtefælle er personlig. Det betyder, at kravet kan rettes mod hele ægtefællens formue. Og det er her uden betydning, hvorvidt der er etableret særeje eller ej. Har manden eksempelvis solgt en fast ejendom eller involveret. Iværksætterselskab (IVS) I 2014 introduceres en ny selskabsform kaldet iværksætterselskab eller IVS , som kan stiftes med en selskabskapital på blot 1 kr. Et iværksætterselskab stiftes og fungerer på samme måde som et anpartsselskab, men er forpligtiget til at opspare mindst 25% af overskuddet indtil at selskabet kan omdannes til et normalt anpartsselskab Personlig hæftelse Fra det øjeblik, du begynder at drive virksomhed i eget navn, hæfter du personligt og direkte for virksomhedens forpligtelser. Det vil sige, at krav fra virksomhedens kreditorer eller eksempelvis erstatningskrav fra kunder i værste fald skal dækkes af din personlige formue

Den begrænsede hæftelse er dog kun teoretisk, hvis virksomheden eksempelvis tager en lån, hvor ejeren stiller personlig kaution. Solidarisk og pro rata hæftelse. I denne forbindelse sondrer man mellem, hvor stor en del man hæfter med: Ved solidarisk hæftelse hæfter man for hele det skyldige beløb. Det betyder at kreditor kan afkræve. Højesteret har i en sag pålagt en advokat, der fungerede som tilsyn i betalingsstandsning, personlig hæftelse efter OPKL § 10 for momstilsvar fra et selskab, der skulle videreføre driften. Betalingsstandsningen, hvor advokaten var tilsyn, vedrørte en personligt drevet virksomhed. Der blev afsagt konkursdekret cirka 14 dage senere

Guide: Valg af virksomhedsform - Personlig? IvS? ApS

Jeg har ikke lavet overtræk på min virksomhedskonto. Der blevet hævet penge, uden dækning. Fordi banken valgte at køre dem. Og problemet er ikke at jeg nu skal betale, men havde det været omvendt, at de havde hævet penge på min APS konto, for at dække mit private underskud, så havde banken været skyld i at jeg skulle forklare SKAT, hvorfor jeg havde lavet et ULOVLIGT anpartshaver lån Det favorable i lånene bestod i lang afdragsfrihed, ingen sikkerhedsstillelse, lave renter og begrænset personlig hæftelse. Tager beslutning til efterretning Der tegner sig et mønster af en byttehandel, hvor den ene tjeneste tilsyneladende har været den anden værd Et interessentskab minder lidt om en enkeltmandsvirksomhed, men har dog mindst to ejere. Interessentskaber er typisk personligt ejet, men kan også ejes af selskaber Vi er i stigende grad udsat for computervirus og anden malware, når vi er på Internettet. Det gælder både e-mail, SMS og World Wide Web - og på både på pc, smartphone og tablet-pc Stiftelse af ApS. Ønsker du at stifte et nyt anpartsselskab (ApS), skal du have en advokat til at hjælpe dig med dette. Et anpartsselskab er en af de mest gængse selskabsformer, som bliver anvendt af et væld af virksomheder i mange forskellige brancher, og der er mange gode grunde til at anvende netop denne selskabsform

Selskabsformer og virksomhedsformer: Fuld oversigt m

 1. Det er således kun dig, der er sikkerheden på dette produkt, i form af en samtidig personlig hæftelse ved underskriften. Kreditvurderingen foregår ved indsendelse af årsopgørelse og lønsedler. Pt. Har Lund Biler ApS mulighed for at hjælpe med finansiering gennem AL Finans eller Santander Consumer Bank
 2. delige offentlighed til en højst betimelig skepsis overfor det kup af erhvervsinteresserne, der er.
 3. Når du har et selskab, så hæfter du kun med selskabets egenkapital. I modsætning til en personlig virksomhed, hvor der en personlig hæftelse, hvilket vil sige, at banker, kreditorer og andre der skyldes penge til kan komme til dig og sige de vil have deres penge. Dermed er sikkerheden for dig personligt større ved et selskab

Anpartsselskab (ApS) » Få advokat hjælp - Jura Guid

- Ingen personlig hæftelse - Signalerer større og seriøs virksomhed - Ingen personlig hæftelse Ulemper - Kan ikke have flere ejere - Skal omdannes til et ApS, i kapital (Pris typisk 10.000 - 15.000 kr. + moms) - Krav om 50.000 kr. i startkapita Begrænset ansvar: Ejeren hæfter ikke personligt, men derimod kun med sit indskud, dvs. i realiteten er det kun selskabet der hæfter (ex. ApS). Solidarisk hæftelse: Ejerne hæfter en for alle og alle for en (ex. I/S). Pro rata hæftelse: Ejerne hæfter kun for en forholdsmæssig andel af den samlede gæld (ex. Partsrederi) Driver man virksomhed i personlig regi og ønsker at overgå til drift i selskabsform kan dette ske på følgende 3 forskellige måder: Skattefri virksomhedsomdannelse Skattepligtig virksomhedsomdannelse Salg af aktiver til kontantstiftet selskab Valg af metode afhænger af konkrete omstændigheder, men for mange små virksomheder er metode 3 at foretrække grundet relativ lave. Personlig hæftelse betyder, at både Rikke og hendes partner hæfter for virksomhedens gæld med hele deres formuer. Solidarisk hæftelse betyder, at Rikke og hendes kompagnon begge hæfter for hele virksomhedens gæld. Hvis kompagnonen ikke kan betale sin del af gælden, må Rikke betale det hele

Konkurs regler - Er det overhovedet muligt at hæfte privat

c) Aktieselskab (A/S) - Ingen personlig hæftelse men man hæfter med sit indskud. Udbetalt overskud beskattes. Der skal lægges minimum 500.000 kr. som etableringskapital. d) Anparts-selskab (ApS) - Ingen personlig hæftelse ud over indskud. Udbetalt overskud beskattes I praksis kan den begrænsede hæftelse være misvisende. Forsøger du som S.M.B.A. at låne penge i banken, vil den typisk kræve personlig sikkerhedsstillelse. De ved jo, at du ikke har investeret en krone i det endnu, siger Kaj Laschewshi Jeg har et ApS, der nu efter alle snyltere er smidt ud, giver et bragende overskud i år. Jeg har aldrig fået information om holding og driftselskab osv. Jeg har prøvet, at se på en apportberetning (lade varelager indgå, som kapital til ApS) men det koster en formue, at få det lavet De væsentligste grunde til at vælge denne selskabsform er hæftelse i selskabet, det lave kapitalindskud og muligheden for at kombinere med holding. Anpartsselskaber ApS. ApS er et kapitalselskab. Minimumskapitalen er 50.000 kr. Registreringen foregår elektronisk, og etableringen af et ApS kan derfor foregå ret hurtigt

Vælg virksomhedsform - Virk Startvæks

Hæftelse - Når du laver et ApS holding selskab, så hæfter du højst for din indskudte kapital og ikke med personligt ejede værdier. Der er endvidere meget begrænset risiko forbundet med at have et holdingselskab, da eventuelle kreditorer, retssager og lign. oftest vil være relateret til dit driftsselskab, hvormed dit holdingselskab er. Personlig hæftelse for al gæld i virksomheden; Fuld beskatning af overskud, hvilket vil sige ca. 42-43% til topskatten på ca. 56-58% af overskuddet. Anvendelse af Virksomhedsskatteordningen kræver oftest assistance fra en professionel rådgiver/regnskabskyndig med fokus på de særlige skatteregler IVS eller ApS? Lad os antage, at du nu er afklaret omkring at stifte et selskab frem for en personlig ejet virksomhed. Herfra skal du beslutte, hvorvidt du ønsker et IVS eller et ApS. Helt kort kan du vælge ud fra dette: Har du 50.000 kr. eller derover til at indskyde i selskabskapital fra starten, så kan du med fordel vælge et ApS 9 Erhvervsfondslovens 38 Bestyrelsen skal - varetage den overordnede og strategiske ledelse - sikre en forsvarlig organisation af fondens virksomhed - påse, at 1) bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter fondens forhold er tilfredsstillende, 2) der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, 3) bestyrelsen løbende modtager den.

Skat.dk: Personlig hæftelse for moms - momsregistrerin

Ønsker du en virksomhedsform med færre administrative krav men personlig hæftelse, kan du læse mere om interessentskaber. ‍ Beskatning af et anpartsselskab. Årets resultat beskattes med 25 procent selskabsskat. Et udbytte på under 48.300 beskattes med 28 procent, mens udbytteskatten for det resterende er på 42 procent Som overskriften siger, hvad sker der med skat og moms ved en konkurs? Jeg er godt klar over at personen hæfter personligt ved et i/s, men hvad med et ApS, A/S eller SMBA? Ryger det ned i et tomt hul, eller vil det fx være direktøren der hæfter Personlig hæftelse. Når du driver virksomhed i selskabsform - f.eks. ApS eller A/S - hæfter selskabet for gælden. Du hæfter dog personligt, hvis du har kautioneret personligt eller har kørt driften videre, selvom din virksomhed var nødlidende

populær: