Home

Anmäla brott mot upphovsrättslagen

Justitieråd erkände brott mot tystnadsplikten - men slipper

  1. Justitiekanslern, JK, konstaterar i sitt beslut att ett justiteråd i Högsta Förvaltningsdomstolen brutit mot tystnadsplikten genom att skicka en ännu inte meddelad dom till en god vän. Trots detta blir det inget åtal. Det meddelade JK under slutet av förra veckan. Det var i april förra året.
  2. NJA 1995 s. 164:Fråga om en stickad tunika varit skyddad enligt upphovsrättslagen och om den som saluhållit tunikan visat oaktsamhet.; NJA 1995 s. 256:Den s k nummerbanken utgör en på visst sätt systematiserad förteckning över i elbranschen förekommande artiklar och har som väsentlig och karakteristisk del sjusiffriga artikelnummer
  3. Sju av tio personer som dömts till fängelse återfaller i brott inom tre år. En ny granskning av Riksrevisionen visar en brist på samordnade och effektiva insatser - trots att samhället satsar stora resurser på detta. Andelen dömda som återfaller i brott har under lång tid legat på samma.
  4. Ödetomten (Kv Fasanen) vid Kristianstadsvägen ska få liv genom BoKlok-hus. Avsiktsförklaringen om byggande på tre tomter är bra för staden, anser Torsten Nilsson (M)
  5. Att en lärare i Malmö dömts för att lyft ut en bråkig elev ur klassrummet - och att eleven dessutom kunnat casha in 25 000 - vittnar om problemen i den svenska skolan. Om stökiga elever ska kunna bygga en framgångsrik framtid måste de ha arbetsro i skolan. Ändra regelverket nu. Gärna.
  6. Målargruppen Britta Andersson, Barbro Mattinen, Yesse Ågren, Kerstin Bohman, Pia Holmberg, Gun-Britt Skyldeberg, Aino Karlsson och Britta Eriksson har samlats till vernissage

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, tv och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst Ledarredaktionen är: Lars Näslund, som är politisk redaktör och Mikael Hermansson, som är ledarskribent. Den politiska beteckningen på tidningen är moderat

NJA 1995 s. 164:Fråga om en stickad tunika varit skyddad enligt upphovsrättslagen och om den som saluhållit tunikan visat oaktsamhet.; NJA 1995 s. 256:Den s k nummerbanken utgör en på visst sätt systematiserad förteckning över i elbranschen förekommande artiklar och har som väsentlig och karakteristisk del sjusiffriga artikelnummer

Sju av tio tillbaka i fängelse efter tre år - hon kräver

Ledare - Borås Tidning - bt

populær: