Home

Bouppteckning dödsbo blankett

Blanketten kan du använda när du ska upprätta en bouppteckning. Tips till dig som fyller i blanketten för bouppteckning. Om antalet fält för redovisning av samtliga personer som ska kallas till bouppteckning inte räcker till, klicka på Lägg till en person på blankettens första sida tills du får önskat antal Hos oss gör du bouppteckning och arvskifte enkelt hemifrån! Följ vår Steg-för-Steg-guide tryggt genom alla moment eller använd guiden för att snabbt kontrollera att allt är korrekt Gratis mall för bouppteckning. Vi erbjuder en gratis mall för att upprätta och förrätta en bouppteckning i ett dödsbo efter en borgången person. En sådan skall förrättas senast tre månader efter dödsfallet. Undantag kan ges av Skatteverket som kan förlänga denna tid

Bouppteckning (SKV 4600) Skatteverke

  1. En dödsboanmälan är en enklare form av bouppteckning och ska ske inom två månader från dödsdagen. Blankett får man hos Skatteverket efter godkännande från kommunen. Dödsbodelägare. Dödsbodelägare kallas de personer eller företag som har direkt rätt till arv efter den avlidne
  2. Bouppteckning är en gratis mall för att upprätta och förrätta en bouppteckning i ett dödsbo efter en avliden person. En bouppteckning skall förrättas senast tre månader efter dödsfallet om inte Skatteverket efter ansökan förlänger tiden med hänsyn till boets beskaffenhet eller annan särskild orsak
  3. talan och tillvarataga

Bouppteckning.se - Gör bouppteckning & arvskifte enkelt hemifrån

Mall bouppteckning Ladda ner vår bouppteckningsmall grati

  1. angivet dödsbo. Vänligen markera vad fullmakten avser. Fullmakt för dödsbo. Ävensom rätt att avsluta sådana konton. Bifogas Begäran av kontoavslut för dödsbo blankett 7424, eller arkivera tillsammans med utförd transaktion på kontoret. Namnförtydligand
  2. Arvsskifte mall. Ladda ner gratis mall i Word för arvsskifte på Mallar.info nedan. De kostnadsfria mallar som finns på Mallar.info kan användas som exempel för att enkelt skriva dokument inom ett flertal olika områden
  3. Jag ger härmed fullmaktstagaren rätt att företräda mig som dödsbodelägare i dödsbo angivet i denna fullmakt och förvalta dödsboets tillgångar och skulder tills dess att dödsboet är upplöst genom bouppteckning eller dödsboanmälan. Gäller dödsbo efter Namn ____

Bouppteckning, bodelning och arvskifte Dödsbo och Bouppteckning. Dödsboet är en juridisk person och består av kvarlåtenskapen av en avliden person. När någon har avlidit ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning över de tillgångar och skulder den avlidne hade Skriva fullmakt? Med Finansportalens tjänst får du hjälp med att själv upprätta en juridiskt korrekt fullmakt direkt på nätet. Smidigt och enkelt

Här kan du ladda ner en gratis mall för arvskifte och bouppteckning. Mallen innehåller exempel och kan enkelt anpassas beroende på situation När någon dör måste enligt lagen en bouppteckning upprättas och ett arvskifte genomföras. Det finns en hel del att tänka på och du kommer förmodligen möta ord och uttryck som är nya för dig, men du får alltid professionell och trygg hjälp av begravningsbyråns jurister Get YouTube without the ads. Dödsbo, bouppteckning och arvskifte chilliconnect. Loading... Unsubscribe from chilliconnect? Cancel Unsubscribe. Fylla i en blankett - Duration: 3:28 Arvskifte är en gratis mall för att upprätta och förrätta ett arvskifte för ett dödsbo efter en avliden person. Arvskifte innebär att arvingarna och universella testamentstagare tilldelas egendom enligt sina arvslotter När bouppteckning och arvskifte är klart, ska uppdrag lämnas till dödsboets bank att flytta över pengar och övriga tillgångar till den eller de som ska ärva och samtidigt avsluta dödsboet konton, fonder m.m. Dokument att ta med till banken. Du behöver bouppteckningen, som är registrerad hos Skatteverket, i original

En arvinge som inte vill ha sitt arv kan välja att avstå, överlåta eller avsäga. Ett arvsavstående innebär att en arvsberättigad person avstår sitt arv till förmån för sina legala arvingar. Avståendet får inte vara riktat till någon a På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor Info för bouppteckning blankett. Få resultat från 8 sökmotorer i en! Sökningar relaterade till bouppteckning blankett. bouppteckning dödsbo blankett; blankett för bouppteckning; fullmakt bouppteckning gratis blankett; bouppteckning jurist; bouppteckning växjö; bouppteckning kostnad; bouppteckning blankett gratis; fullmakt bouppteckning. Arvsskifte är fördelningen av en avliden persons dödsbo (dennes kvarlåtenskap) som sker mellan arvingar och universella testamentstagare.. Innan ett arvskifte kan ske måste först en boutredning göras och sen så förrättas en bouppteckning och slutligen sker arvsskiftet

Ordlista för bouppteckning & arvskifte - Bouppteckning

Grattis mall för arvskifte i word-format. Mall för arvskifte är en mall för att upprätta och förrätta ett arvskifte för ett dödsbo. Det innebär att arvingar och olika testamentstagare tilldelas egendom enligt sina arvslotter Fullmaktsblankett - exempel och mallar på fullmaktsblanketter för bankärenden, bouppteckning, dödsbo - behöver du en blankett för skriva en fullmakt för bankärenden, bouppteckning eller dödsbo? Ska du företräda någon eller ska någon företräda dig vid banken, en bouppteckning eller ett dödsbo Regler om bouppteckning finner du i 20 kap. ärvdabalken (ÄB). Vad som ska antecknas i bouppteckningen står i 20 kap. 3-5 §§ ÄB. När du skriver bouppteckningen kan det kan vara bra att använda den blankett som finns på Skatteverkets hemsida, som du kan ladda ner här Detta innebär att om det finns bankmedel krävs det ofta att arvtagaren kommer in med båda handlingarna på ett bankkontor för att banken ska föra över pengar till dess konto. Är det en bostadsrätt eller fastighet som ska fördelas krävs även att skifteshandling och bouppteckning skickas till föreningen eller Lantmäteriet Fullmakt för dödsbo - är du dödsbodelägare och behöver du en fullmakt för ett dödsbo. Ska du företräda någon eller ska någon företräda dig vid ett dödsbo. Du kan ladda ner en gratis fullmakt mallar för dödsbon - exempel på fullmakter för att administrera dödsbon

Bouppteckning. En bouppteckning ska upprättas inom tre månader från dödsfallet och lämnas in till Skatteverket senast en månad därefter. Bouppteckningen är en lista över tillgångar och skulder som den avlidne hade på dödsdagen. Om den avlidne var gift ska också den efterlevande makens tillgångar och skulder tas upp i bouppteckningen Trots att arvsskatten numera är avskaffad kräver ofta hantering av viktiga frågor rörande generationsskifte och avveckling av dödsbo juridiska kunskaper. Detsamma gäller förrättande av bouppteckning och arvskifte. Därför kan det vara bra att kontakta en jurist för att få hjälp med frågor om hantering av dödsbo Bouppteckning När någon går bort lämnar den minnen från livet efter sig. Saker, ett hem eller pengar till exempel. Tillgångar som kan kännas obetydliga i en tid av sorg, men som ändå behöver tas hand om. Det första steget är en bouppteckning, en sammanställning av den bortgångnes alla tillgångar och skulder

BOUPPTECKNING & ARVSKIFTE visar steg för steg hur du upprättar en korrekt bouppteckning och hur ett slutligt arvskifte genomförs. Du får en utförlig genomgång av alla frågor som blir aktuella vid ett dödsfall, exempelvis frågor om arvsordning, dödsbodelägarkrets, bodelning mellan makar eller sambor, testamenten och värdering av tillgångar och skulder Varför fullmakt för privatpersoner? I en fullmakt framgår det vad någon annan har rätt att göra i ditt namn. Det kan röra sig om rätt att företräda dig i en domstol som juridiskt ombud eller advokat (rättegångsfullmakt), att utföra ett specifikt uppdrag eller köpa en vara (uppdragsfullmakt), eller en generell fullmakt som låter personen agera i ditt namn generellt i alla. Dödsbodelägarna är skyldiga att deklarera för dödsboet tills året efter att det har avvecklats. Om ni i år sålt huset betyder det att ni 2015 kommer behöva deklarera för dödsboet. Skatteverket kontrollerar ett dödsbo på samma sätt som en privatperson, varför de kommer ha underlag för beräkning av realisationsvinstskatt

Fullmakt mall. Skriv fullmakten smidigt och enkelt med mallen för fullmakt i Word som du finner nedan, den är gjord i Word. På Mallar.info hittar du de flesta mallar vanligt folk behöver med jämna mellanrum helt gratis Dödsbo Fullmakten gäller gentemot Skandinaviska i Enskilda Banken AB (publ) och dess koncernbolag. Dödsboet efter Den avlidnes namn Den avlidnes personnummer Fullmaktsgivare (dödsbodelägare) Efternamn, samtliga förnamn Personnummer Utdelningsadress (gata, box e. d.) Telefon (inkl. riktnr) Ortsadress (postnummer, ortnamn) Telefon (inkl. ärenden. Om intressebevakaren är delägare i samma dödsbo, behövs en ställföreträdare för intressebevakaren. Bouppteckning En bouppteckning ska förrättas efter var och en som är skri-ven i Finland eller bor i Finland oberoende av den avlidnas ålder eller egendom. På basis av bouppteckningen ska et Detta innebär bl.a. att boutredningsmannen ska göra bouppteckning, sälja tillgångar om det behövs kontanter för att betala dödsboets skulder och se till att de som har skulder till dödsboet betalar dessa till dödsboet. Om det finns tvister som rör dödsboet ska boutredningsmannen föra dödsboets talan i dessa tvister Vid arvskiftet skriver dödsbodelägarna ett avtal sinsemellan om hur tillgångarna ska fördelas, detta kallas för arvskifteshandling och ska undertecknas av samtliga dödsbodelägare. Arvskifteshandlingen skickas inte in till Skatteverket, man skickar alltså inte in någon blankett för arvskifte utan enbart för bouppteckning

Gör man boupp­teckningen själv behöver man läsa skatteverkets broschyr och använda deras blankett för bouppteckning. Via länken nedan, Skatteverkets information och blankett för bouppteckning, kommer du till Skatteverkets webbplats med broschyren och blanketten för bo­uppteckning. Skatteverkets information och blankett för bo. dödsboanmälan - blankett. Begravningskostnader. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till begravningskostnaderna kan du ansöka om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader upp till fastställt normbelopp. Begravningshjälp. Vill du veta mer? Fler sidor på Sundsvall.se. Bouppteckning

Bouppteckning Gratis mall Mallar

Som nämnts under bouppteckning ska det - om den avlidne var gift eller sambo - även upprättas en bodelning mellan dödsboet och den efterlevande makan/maken/sambon. Detta bodelningsavtal kan du läsa mer om och beställa här, och de reglerar egendomsfördelningen mellan dödsboet och den efterlevande. Det är dock vanligt att detta inte. En bouppteckning kan vara mer eller mindre komplicerad och har man själv inte de juridiska kunskaperna bör man ta hjälp med detta. En auktoriserad begravningsbyrå erbjuder dessa tjänster. Formulär och information om bouppteckning kan beställas eller laddas ner från Skatteverkets hemsida

En bouppteckning är en skriftlig handling som enligt lag skall redovisa samtliga tillgångar och skulder i samband med dödsfall och vid konkurs.I bouppteckningen ska också uppges vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar I de fall den avlidne saknar tillgångar kan en dödsboanmälan ersätta bouppteckning. Dödsboanmälan utreds och upprättas av socialförvaltningen i den avlidnes kommun. Vi har alla rätt till en värdig begravning, dödsboet kan därför ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen för begravningen. Vem får upprätta en bouppteckning Ekonomi 10 maj 2008 23:30 Tusenlappar att spara på bouppteckningen. Vet du vad skillnaden är mellan en dödsbodelägare och en efterarvinge? Om svaret är ja så klarar du kanske av att göra.

förhållanden rörande dödsbo IDL-bouppteckning Bouppteckning enligt lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo IP-rätt Internationell privaträtt IPS Individuellt pensionssparande KRNJ Kammarrätten i Jönköping KRSU Kammarrätten i Sundsval När någon avlider behöver de anhöriga göra en bouppteckning, där de reder ut den avlidnes ekonomi. Personens tillgångar och skulder kallas för dödsbo. Om dödsboets tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter som är kopplade till dödsfallet kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan Konton och betalningar. Företagskonton . Hitta den bästa lösningen för ditt företags behov. Fakturering och betalning . Fakturera dina kunder med e-faktura och betala smidigt genom filöverföring eller i nätbanken Om dödsboet består av mer än en dödsbodelägare kan ett arvskifte göras. Arvskiftet är ett avtal som reglerar hur arvet skall fördelas mellan delägarna Gratis mall för att upprätta arvskifte för ett dödsbo / avliden person. Mallen arvskifte stipulerar arvingar rätt till tilldelning av egendom enligt sina arvslotter. Normalt sker ett arvskifte efter att bouppteckningen upprättats. Bouppteckningen används som underlag för denna mall av arvskifte

Arvskifte-dela upp arv - Efterlevandeguide

FULLMAKT FÖR DÖDSBO Dödsboet efter (den avlidne) med personnumme Info för bouppteckning blankett.Få resultat från 8 sökmotorer i en! Sökningar relaterade till bouppteckning blankett. bouppteckning dödsbo blankett; blankett för bouppteckning Om boet består av flera dödsbodelägare skall ett arvskifte göras. Arvskiftet är en handling som reglerar hur arvet skall fördelas mellan delägarna. Finns make eller sambo skall som regel en bodelning göras först eller i samband med arvskiftet.Bästa hjälpen får man hos en auktoriserad begravningsbyrå som ofta har en egen auktoriserad boutredare.Ladda ner vår broschyr om Juridi Här finns fullmaktsblankett för bouppteckning att ladda hem. Fullmakten avser att låta någon annan person företräda sig vid en bouppteckningsförrättning Bouppteckning. När någon avlider görs en bouppteckning, som är en skriftlig förteckning över dödsboets alla tillgångar och skulder samt en värdering. I den framgår också vilka som är dödsbodelägare och efterarvingar. En bouppteckning ska upprättas inom tre månader och registreras hos Skatteverket

Hur mycket kostar en bouppteckning? En standard bouppteckning kostar 3500-8000 kronor beroende hur pass komplex boupptecknigen är. Vilka fördelar finns det med att låta en extern person göra bouppteckningen? men det kan ha sina fördelar att ha en utomstående ofta begravningsbyrå som sköter all formell dokumentation Helst hade jag inte velat tänka på bouppteckning efter min mor.Tyvärr måste man ju ta tag i det.. Jag tog in prisuppgifter från en del ställen och jag fick jag bäst pris här. Servicen har dessutom varit exemplarisk. Tack för att jag slapp göra detta själv bouppteckning och underrättats om att omyndigt barn eller huvudman är delägare i ett dödsbo begärs en arvskifteshandling av ställföreträdaren. • Om dödsboets fastighet eller bostadsrätt ska säljas under boutredningen krävs överförmyndaren/nämndens samtycke. Ansökan om samtycke görs av ställföreträdaren I sällsynta fall kan en bouppteckning kosta 50 000:- eller mer, men då är det frågan om en bouppteckning som rör mer omfattande delar som fastigheter, företag eller om dödsboet har andra stora tillgånger. Lång väntetid, kan man få förtur? Det är bara vissa skattekontor som handlägger bouppteckningar Bouppteckning ska alltid upprättas i samband med att någon avlider. En bouppteckning kan upprättas privat eller av en professionell ingivare så som jurist eller boutredare. Som god man ska du se till att bouppteckning upprättas och skickas till Skatteverket för registrering så snabbt som möjligt inom 4 månader efter dödsfallet

Råd&Rön - Så gör du bouppteckningen själ

Fastställelse av uppgifter om delägarna i en bouppteckning kan endast göras i de fall när arvlåtaren vid sin död hade hemkommun i Finland. Det finns ingen bestämd tid inom vilken ansökan om fastställelse kan göras men fastställelse är möjlig endast vid bouppteckningar som gäller en person som dött 1966 eller efteråt Bouppteckning Det finns inget krav på att en bouppteckning ska upprättas av en jurist, men om den avlidnes tidigare god man väljer att engagera sig i avvecklandet av huvudmanens dödsbo bör en jurist anlitas. Juristen som ska upprätta bouppteckningen träffar den före detta gode mannen, i egenskap av bouppgivare, för ett första möte Beställning av bouppteckning upprättad senast 31 december 1979 Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i. Övriga fält är frivilliga, men kan underlätta sökningen i arkiven

Dödsboets bankärenden Handelsbanke

Efter att de inledande praktiska detaljerna hanterats bör dödsbodelägarna, eller i förekommande fall boutredningsmannen, fokusera på att genomföra en så kallad boutredning. Boutredningen behöver göras för att man därefter skall kunna förrätta en bouppteckning och sedermera genomföra ett arvskifte Dödsboanmälan - en förenklad form av bouppteckning När en person avlider måste man gå igenom och redovisa den avlidne personens ekonomi. Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna inte räcker för att betala begravningen och andra kostnader i samband med dödsfallet, görs en dödsboanmälan IFYLLD BLANKETT GÅR INTE ATT ÄNDRA Bouppteckning på egen hand kan IFYLLD BLANKETT GÅR INTE ATT ÄNDRA Bouppteckning på egen hand kan IFYLLD BLANKETT GÅR INTE ATT ÄNDRA Bouppteckning på egen hand kan stå dig dyrtBouppteckning styr arvsskatt Arvtagarna delas in i klasser beroende på hur nära de står den avlidne

Flera dödsbodelägare - skicka rätt handlingar Arvskifte

Kostnaden för en bouppteckning varierar mycket beroende på hur omfattande arbetet är. En enkel bouppteckning kostar ca 5000-8000 kr och en mer omfattande kan bli betydligt dyrare. Timersättningen för jurister är ofta runt 1 500 kr och vid riktigt omfattande bouppteckning kan det kosta upp mot 50 000 kr Denna mall från Skatteverket hjälper dig att upprätta en bouppteckning, dvs. den handling där den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder vid dödsfallet antecknas. En bouppteckning ska, som huvudregel, vara upprättad senast tre månader efter dödsfallet Därefter upprättas ett bekräftelsebrev till samtliga dödsbodelägare där vårt uppdrag beskrivs och samtidigt kallar vi till bouppteckningsförrättning. Med detta brev bifogas en fullmakt som ska undertecknas av varje dödsbodelägare för att ge oss fullmakt att upprätta bouppteckning - samt i förekommande fall även arvskifte Råd om dödsbo Sälj småhus eller bostadsrätt i dödsbo inom fyra år. För ett dödsbo som äger ett småhus eller en bostadsrätt bör beaktas att om bostaden säljs senare än tre år efter dödsfallsåret ökar skattesatsen från 22 till 27 %. Alternativt kan bostaden skiftas till någon av dödsbodelägarna

Deklarera dödsboet - Efterlevandeguide

Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid Regler och villkor. När du registrerar dig som medlem på Företagande.se godtar du dessa medlemsvillkor. Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med medlemsvillkoren och gällande svensk lagstiftning En dödsboanmälan är en form av förenklad bouppteckning som kan användas när den avlidens tillgångar har ett lägre värde än dödsboets skulder. Om du vill veta mer, eller exempelvis få hjälp med en bouppteckning, är du varmt välkommen att kontakta Lavendla Juridik på 0770 - 33 90 70 eller via kontaktformuläret nedan

Betalningsservice för dödsbo - swedbank

Om det i ett dödsbo inte finns någon fastighet och inga tillgångar utöver de som täcker begravningskostnaderna kan en enklare form av bouppteckning göras av socialförvaltningen. Den kallas dödsboanmälan Grundläggande mall för fullmakt. Mallen är avsedd för privatpersoner som vill skapa en fullmakt avseende åtgärder i vardagen som t ex köp och försäljning av egendom, kontakter med myndigheter, kvittera ut försändelser m m

Arvsskifte mall - mallar

Bouppteckning, bodelning och arvskifte - Funera Begravningsbyr

• Om du ska ansöka om lagfart för ett dödsbo ska du skicka med en bestyrkt kopia av bouppteckningen. • Om du ska ansöka om lagfart för dig själv som ensam dödsbodelägare, skicka med en bestyrkt kopia av bouppteckningen. Om ni är fler än en dödsbodelägare behöver du även skicka med en arvskifteshandling i original so Ansvaret för att betala inkomstskatten ligger hos dödsboet. När man räknar ut inkomstskatten läggs den avlidnes inkomster ihop med dödsboets inkomster. Vad händer med ett dödsbo? Bouppteckning Inom tre månader från dödsfallet ska en bouppteckning upprättas. I bouppteckningen ska dödsboets tillgångar och skulder tas upp och värderas Ett dödsbesked vänder upp och ner på tillvaron. Flera praktiska saker ska hanteras. Allt från att kontakta en begravningsbyrå till att undersöka om det finns ett testamente och en livförsäkring innan ett arvskifte görs. När sorgen drabbar dig finns vi här och hjälper dig med de ekonomiska och juridiska frågorna kring ett dödsbo En bouppteckning ska göras senast tre månader efter ett dödsfall. En bouppteckning kan ersättas av en dödsboanmälan. En förutsättning är att det inte finns någon fast egendom eller tomrätt i dödsboet och att tillgångarna inte räcker till mer än begravningen och andra utgifter med anledning av dödsfallet Ansökan om en boutredningsman i ett internationellt dödsbo ska göras vid Stockholms tingsrätt. SKIFTESMAN. När ett dödsbo är utrett av dödsbodelägarna eller av en boutredningsman ska arvskifte ske mellan arvingar och universella testamentstagare. Uppkommer oenighet om skiftet kan tvångsskifte förrättas av en av rätten utsedd.

Fullmakt - Så skriver du en juridiskt korrekt fullmakt

avvecklingen av ett dödsbo på initiativ av skifteretten medan det i Sverige är upp till dödsbodelägarna själva att agera med anledning av ett dödsfall. Möjligheten att överlåta avvecklingen av dödsbon eller del av denna till en offentlig myndighet också i Sverige har gång på gång förkastats, me Bouppteckning eller dödsboanmälan. När en person avlidit ska bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet och därefter sändas till skatteverket för registrering. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden. Skatteverket har en blankett för bouppteckning för den som vill göra det själv

Kontakten med banken vid dödsfall När dödsboets pengar inte räcker till Försäkringar i ett dödsbo Kontakten med banken vid dödsfall Du som är anhörig eller dödsbodelägare kan behöva sköta kontakterna med den avlidnes bank Alla behöver inte göra en bouppteckning. Om det skulle vara så att tillgångarna efter den avlidne endast räcker till kostnaderna för begravningen och de kostnader som uppstått på grund av själva dödsfallet och ifall man heller inte har någon fast egendom så behöver man inte göra någon bouppteckning Bouppteckning - Inom tre månader efter att en person har avlidit så måste en bouppteckning göras och lämnas in till skattemyndigheterna. Ordet bouppteckning innebär både själva handlingen och den förteckning över de tillgångar/skulder som finns i dödsboet. Det är tillgångarna som finns vid dödsdagen som ingår i bodelningen 2. Så snart överförmyndarnämnden via skatteverket eller på annat sätt fått del av bouppteckning och underrättats om att omyndigt barn eller huvudman är delägare i ett dödsbo begärs en arvskifteshandling av ställföreträdaren Enligt föräldrabalken 15 kap 2 § ska skifte med anledning av dödsfall äga rum så snart som möjligt. 3 Familjens jurist i Umeå, Tommy Johnsson, tog 12000 kr betalt för en banal bouppteckning med ett förfalskat arvsavstående och ett 'med handen på pennan' arvsavstående av en senildement person, i realiteten underskrivet av hans son. Allt för att svindla arvtagarna Kan jag ha fullmakt vid bouppteckning? Publicerad 2009-09-20 Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa. Prenumerera Logga in. Logga in på Dagens Nyheter.

populær: