Home

Aalborg kommune støj

Anmeldelsen skal ske til Aalborg Kommune mindst 14 dage før arbejdet går i gang. Anmeldelsesblanket til midlertidige aktiviteter. Anmeldelsesblanketten kan sendes via send besked i kontaktoplysninger. OBS: Bygge- og anlægsaffald skal dog anmeldes via Byg og Milj Miljøstyrelsen, oktober 2018: Kortlægning i Aalborg Kommune - Oplande, sårbarhed, NFI og IO. Resultat. Der er sket ændringer i indvindingsstukturen siden kortlægningen blev afsluttet i 2005-2010, derfor har Miljøstyrelsen godkendt en række indvindingsoplande beregnet af Aalborg Kommune samt beregnet nogle få oplande på baggrund af de. Du kan ogsåvælge at se de foregående støjkortlægninger fra 2007 og 2012. Det første Støj-Danmarkskort fra 2007 indeholder ikke helt så mange større veje og jernbaner som de efterfølgende kort - heller ikke alle veje i Aarhus, Odense og Aalborg er omfattet af den første kortlægning Vindinfo.dk er en hjemmeside med fælles statslig information om vindmøller, hvor du kan læse mere om reglerne for placering, støj mv. Hvis du mener, din ejendom er blevet mindre værd på grund af en nærtstående vindmølle, kan du søge om erstatning. Læs mere på Energinet.dk. Støj fra vindmøller (nyt vindue Med beslutningen om etablering af et nyt sygehus i Aalborg Øst, udgør Egnsplanvej en vigtig forudsætning for sygehusplanerne. Med retningslinie G tilkendegives det, at den konkrete planlægning for sygehuset muligvis kan medføre behov for at justere en mindre strækning af Egnsplanvejs østlige ende ved tilslutningen til Hadsund Landevej

Aalborg Kommunes hjemmeside til praktiserende læger viser vej til kommunens mere end 90 sundhedstilbud Hvis du er akut generet af støj, og det ikke hjælper med venlige henstillinger, kan du kontakte politiet. Kommunen kan oplyse om reglerne, hvis du er generet af støj fra naboens varmepumpe, plæneklipper, motorsav, hanegal eller lignende. Du kan få gode tips i forbindelse med støj fra byggeri hos Boligejernes Videnscenter View Morten Bidstrup Ramshev's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Morten Bidstrup has 3 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Morten Bidstrup's connections and jobs at similar companies

bilag B - side 2 Aalborg Kommune november 1996 Kommuneplanrammer Bilag B Støj fra erhverv Aalborg Kommune fortsætter næste side Vejledende grænseværdier for støjbelastning - målt udendørs - fra den enkelte virksomhed, anlæg eller indretning Turismen og friluftslivet i Aalborg Kommune skal fremme sundhed, velfærd og trivsel. Turismen og friluftslivet i Aalborg Kommune skal være præget af et højt kvalitetsniveau. Der skal være den højst mulige grad af tilgængelighed for alle til egnens turisme- og friluftsanlæg samt turisme- og friluftsområder Morten Bidstrup Ramshev dal(a) líbí se. Hvad er det særlige ved Aalborg? Det giver professor i... Aalborg Kommune vil skabe en ny grundfortælling om Aalborg, men hvordan skal den se ud Visualize o perfil de Morten Bidstrup Ramshev no LinkedIn, a maior comunidade profissional do mundo. Morten Bidstrup tem 3 empregos no perfil. Visualize o perfil completo no LinkedIn e descubra as conexões de Morten Bidstrup e as vagas em empresas similares Visualizza il profilo di Morten Bidstrup Ramshev su LinkedIn, la più grande comunità professionale al mondo. Morten Bidstrup ha indicato 3 esperienze lavorative sul suo profilo

grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3. Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3 Flystøj, se retningslinje 13.3. Kystnærhedszone. Beskyttet natur. Arkitektur - Byrum og landskab Bevaringsværdige bygninger, se retningslinje 5.2.3. Trafik - Veje og stier Parkering i overensstemmelse med Bilag F. Découvrez le profil de Morten Bidstrup Ramshev sur LinkedIn, la plus grande communauté professionnelle au monde. Morten Bidstrup indique 3 postes sur son profil. Consultez le profil complet sur LinkedIn et découvrez les relations de Morten Bidstrup, ainsi que des emplois dans des entreprises similaires View stjordalsnett.no,Stj?rdalsnett - Din lokale startside yr.no: V?rvarsel for Stj?rdal Google Youtube Kvasir Bing Telefonkatalogen Gule sider Siste nytt fra VGnett: Siste nytt fra adressa.no: Har du forslag til en link Sehen Sie sich das Profil von Morten Bidstrup Ramshev auf LinkedIn an, dem weltweit größten beruflichen Netzwerk. 3 Jobs sind im Profil von Morten Bidstrup Ramshev aufgelistet Støj under arrangementer Miljø- og Energiforvaltningens betingelser for støjbelastning må ikke overstiges, og arrangøren skal sikre, at støjbelastningen begrænses mest muligt. Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltning kontaktes på Tlf.: 9931 9400 og på miljoe.energi@aalborg.dk Salg af alkoho

Ve el perfil de Morten Bidstrup Ramshev en LinkedIn, la mayor red profesional del mundo. Morten Bidstrup tiene 3 empleos en su perfil. Ve el perfil completo en LinkedIn y descubre los contactos y empleos de Morten Bidstrup en empresas similares Der er ingen registreret støj på Abelsvej 8, 9000 Aalborg. Risikoen for indbrud i Aalborg Kommune er middel i forhold til landsgennemsnittet. Læs mere om de forskellige risici for adressen herunder, og se hvordan vurderingerne er fremkommet 3. Jupiter-projektet - Aalborg Kommune. 3.1 Aalborg Kommune - et regionalt centrum, der var ved at forfalde 3.2 Trafik- og Miljøpuljen - en kærkommen pose penge og en god lejlighed til at få overblik 3.3 Kortlægningen - miljøets tilstand i Aalborg 3.4 Trafik- og Miljøhandlingsplanen for Aalborg Kommune Aalborg Byråd, den Kommunal Forskrift nr. 001, er offentliggjort i dagbladene den Forhold til anden lovgivning Ved ændringer, herunder nyetablering, skal bestemmelserne om ventilation, installationer og støj i det til enhver tid gældende bygningsreglement, p.t. kap. 9, 11 og 12 i BR 95, tillige overholdes Denne bæredygtighedsmanual er udarbejdet af Aalborg Kommune i samarbejde med Rambøll Danmark A/S. Manualen er finansieret af SmartCityDK med det formål, at manualen skal deles og kunne anvendes af de øvrige kommuner i Region Nordjylland. Manualens målgruppe er: - Aalborg Kommunes projektledere og medarbejdere i AK Bygninge

Midlertidige aktiviteter - Aalborg Kommune

Aalborg Kommune - mst

Støj-Danmarkskortet - mst

 1. Jeg skal således anmode Natur- og Miljøklagenævnet om at pålægge Aalborg Kommune at lade foretage en miljøvurdering specielt med hensyn til støj inden lokalplanen endeligt vedtages og kan træde i kraft. Med venlig hilsen Peder Fihl E-mail: pf@abnlaw.d
 2. til Aalborg Kommune • Kvalitetssikre planen ifht. det sproglige før fremsendelse til Aalborg Kommune • Levere efterspurgt materiale fx trafik- og støjberegninger, og visualiseringer • Deltage i dialogmøder med Aal-borg Kommune efter behov Aalborg Kommune forpligter sig til at: • Opdatere og stille digital lokal-planskabelon til rådighe
 3. Aalborg Kommune. Indhold 1. Kort præsentation af Forsyningsvirksomhederne 2. Miljøvurdering af Affaldsplan - Støj (vibrationer) - Trafik (afvikling, støj.
 4. Aalborg Kommune. Meget positiv Positiv Neutral Mindre positiv Negativ Indeklima - total Støj Lys Luft Temperatur Gns 3,7 3,9 4,1 3,5 3,3 0% 25% 50% 75% 100% 23 43 21.
 5. Hvis I ikke gider at læse det hele, så helt kort: Kan nogen henvise til regler for byggestøj i Aalborg kommune? Det er sådan at vi i meget, meget lang tid har været generet af støj fra en byggeplads. Det kan jo ikke undgås at der larmes, men vores grænser går ved at de kan finde på at starte kl. 05.00 og først slutte kl. 18.00
 6. Aalborg Kommune har valgt at investere i de små landsbyskoler. Hvor mange andre kommuner lukker de små skoler, har Aalborg Kommune valgt at investere i de små skoler, der holder liv i landsbyerne. Med et budget på 17 millioner skal Grindsted Skole bygges om til et byggeri på 940 kvm

Støjforurening - borger

73 procent af lærerne i Aalborg at forlade folkeskolen. Hele 22 procent overvejer det endog meget kraftigt. Det skriver dr.dk. Lærerne generelt er positive overfor reformen - det er de mange ekstra undervisningstimer, der er problemet. Det bekymrer mig, at så mange overvejer at forlade jobbet, siger Aalborg Lærerforenings formand, Dorthe. om restaurationsdrift i Aalborg Kommune § 4. Restaurationers støj Udendørs servering Stk. 2. Ved etablering af fortovsrestauranter på offentlige gadearealer skal der foreligge en tilla-delse til udeservering fra Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen i henhold til gældende retningslinjer og vilkår for udendørs servering Aalborg Kommune. Meget positiv Positiv Neutral Mindre positiv Negativ Indeklima - total Støj Lys Luft Temperatur Gns 3,7 3,5 4,0 3,8 3,4 0% 25% 50% 75% 100% 40 20 21.

Veteranen Nr. 15 - 2017 - udgivet af SIFA Idrætshistorisk Samling. John Laden Jensen udfører et stort arbejde med Samlingens Facebook-side, der blev oprettet for snart tre år siden og nu har. I 2.107 boliger vil den lavfrekvente støj kunne trænge indendørs. I alene Aalborg kommune vil 6.314 personer kunne høre støjen, 720 personer føle sig generet af den og trænge ind i 992 boliger. I Vesthimmerland kommune vil 5.533 personer kunne høre støjen, 631 personer føle sig generet af den og trænge ind i 870 boliger Lektor på Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet, Michael Tophøj Sørensen, siger, at det er god praksis at fremlægge eventuelle støjproblematikker i forbindelse med præsentationen af lokalplanen. Selvom kommunen har været i besiddelse af detaljerede beskrivelser af den mulige støj i flere uger, er borgerne ikke blevet oplyst 2.4 BESTEMMELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER 18 2.4.1 Støjmålinger 18 2.4.2 Støjberegninger 19 2.4.3 Tidsaspekter 21 3 BEKÆMPELSE AF STØJEN 23 3.1 DANSKE LOVE OG REGLER 23 3.2 KOMMUNALE FORSKRIFTER 24 3.2.1 Københavns Kommune 24 3.2.2 Aalborg Kommune 25 3.2.3 Aarhus Kommune 25 3.2.4 Odense Kommune 25 3.3 INITIATIVER FRA EU 2

Lektor fra Aalborg Universitet Sten Bønsing udtalte 28. august, at der var tale om magtmisbrug fra NCCs side. Henrik Møller, ekspert i støj og tidligere professor på Aalborg Universitet, udtaler, at Brønderslev Kommune ikke overholder reglerne for støj Reduktion af transportbehovet og forsøg på at påvirke valget af transportmiddel bliver sammen med en mere effektiv udnyttelse af den eksisterende infrastruktur i Aalborg Kommunes nye handlingsplan for Mobilitet frem til 2040 fremhævet som alternativer til at bygge ny veje eller udvide eksisterende Aalborg Kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk. 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 larm og støj

Regeringen kunne fredag se til, mens S, DF, RV, SF og EL præsenterede en udmøntning af puljen til bedre og billigere kollektiv trafik. I aftalen er der afsat 270 millioner kroner som statens medfinansiering af Aalborgs +Bus, der erstatter letbanen, som regeringen ikke ville medfinansiere Støj skal forstås som trafikstøj i dagtimerne, målt i 1,5m højde. Vi kan altså ikke fortælle dig, Se flere kommunedata om Aalborg Kommune Aalborg Kommune. Meget positiv Positiv Neutral Mindre positiv Negativ Indeklima - total Støj Lys Luft Temperatur Gns 3,8 3,7 3,9 3,8 3,7 0% 25% 50% 75% 100% 36 28 20 7 Aalborg Kommune henviser i Forskrift for miljøregulering af visse bygge- og anlægsarbejder, samt nedrivnings- og renoveringsarbejder i Aalborg Kommune, kommunal forskrift nr. 004 til bekendtgørelse nr. 639, 2012. I forskriften påpeges, at normal arbejdstid er perioden mellem kl. 7 og 18 på hverdage fra mandag til fredag Digitale lokalplaner i Aalborg Kommune Digitale lokalplaner løfter Aalborg Kommune . Ved at digitalisere lokalplanerne fik Aalborg Kommune flere af de administrative opgaver ændret eller automatiseret - og fik samtidig gladere medarbejdere og borgere. NIRAS står bag den digitale løsning

13.7 Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - Kommunepla

Internt videnskorps i Aalborg Kommune I Aalborg Kommune er kompetenceudviklingen af arbejdsmiljøorganisationen meget mere end en årlig kursus eller temadag. Kommunen gør meget ud af at facilitere netværk, så de enkelte arbejdspladser kan udveksle viden og erfaringer Trafikdage på Aalborg Universitet 2008 ISSN 1603-9696 5 Nogle kommuner har allerede taget udfordringerne fra støjen op, og har udarbejdet støj-handlingsplaner. Her nævnes nogle punkter fra to støjhandlingsplaner. Horsens Kommune har en støjhandlingsplan for vejtrafik, udarbejdet på grundlag af de Aalborg Kommune. Meget positiv Positiv Neutral Mindre positiv Negativ Indeklima - total Støj Lys Luft Temperatur Gns 3,7 3,9 4,1 3,5 3,3 0% 25% 50% 75% 100% 22 44 21. Teknisk Forvaltning Aalborg - bolig, kommuner, kørekort, pas, a/s, advokat, advokater, advokatsamfundet, advokatvagt, aktieselskab, anpartshaveroverenskomst. Pædagogerne i Storevorde Børnehave i den tidligere kommune Sejlflod, der nu er en del af Aalborg Kommune, beskrev i en artikel i Børn&Unge i januar, at de kunne blive trætte i hovedet af for meget støj, og at de indimellem dæmpede støjen med høreværn

Sundhedstilbud Aalborg

Aalborg Kommune påbegynder udvidelse af Astrupstien til kørsel med selv-kørende busser. Kommunen er allerede langt med at udvide stien syd for Humlebakken, og i uge 15 går anlægsarbejdet så småt i gang på nordsiden af Humlebakken 4-værelses Villa på 133 m² til salg til kr. 2.495.000 på adressen Østre Alle 7, 9000 Aalborg. Tag et kig på boligens historie og gns. afslag i området. Vi viser dig om du har aftensol, støjniveau i området og risici for vand i kælderen Alle kommuner i landet har pligt til at oprette et huslejenævn for enten den enkelte kommune eller i fællesskab med andre kommuner. Hvis du vil indbringe en sag for huslejenævnet, skal du henvende dig til huslejenævnet i den kommune, hvor ejendommen ligger Visionsvej 53, 9000 Aalborg ligger i den gamle Ålborg kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3)

Nabostøj - borger.d

Aalborg Kommune vil have fejlene udbedret, inden vejen officielt overtages og indvies, og dermed udskydes den planlagte indvielse. Det blæser nu i vinden, hvornår man i stedet kan indvie den godt seks kilometer lange Egnsplanvej, der forbinder Hadsund Landevej i øst med motorvej E45 i vest Tirsdag den 25. september 2018 kl. 8.00 samledes kommissionen på Hotel Amerika, Amerikavej 48, Hobro for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af elektrificering af jernbanestrækningen fra Mariagerfjord til Aalborg for delstrækningen fra st. 183.410, hvor Mariagerfjord Kommune grænser op til Randers Kommune, og til st. 200.860.

Blytækkervej 14, 9000 Aalborg ligger i den gamle Ålborg kommune, der er klassificeret som Radonklasse 1 den næstlaveste klassificering. Det betyder at 0,3%-1% af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på 200 Bq/m3 eller mere (WHO anbefaler at koncentrationen ikke overstiger den øvre grænseværdi på 100 Bq/m3) Se 78 boliger til salg til hus aalborg kommune fra Kr.545,000. Find boliger til salg til en god pris i aalborg støj og mennesketrafik fra det pulserende byliv De mange projekter, der sammen tegner udviklingen af København som by, herunder klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner, affalds- og ressourceplaner og andre planer, der dækker hele byen, bliver udarbejdet og koordineret i Teknik- og Miljøforvaltningen

Morten Bidstrup Ramshev - Miljøingeniør - Aalborg Kommune

Her kan du se og høre Marianne og Lasse fortælle om deres oplevelser af at deltage i Aalborg Kommunes forældrekursus Hånd om barne Gugvej, ny cykelsti, støj dæmpende foranstaltninger samt naturligvis et samlet økonomisk overslag. Jeg fik for nogen tid siden en henvendelse fra Aalborg Kommune, hvor de spurgte om jeg med ultrakort tidsfrist på kun 14 dage, kunne afsætte vejskellene langs Gl. Gugvej

Velkommen til Haarby IK 81 HIK 81 Borgernes Hus i Veng S?ballevej 6A 8660 Skanderborg Se bestyrelsen Skriv til webmaster Velkommen til H?rby Idr?tsklub af 1981 _____ Gymnastikudvalget siger stort tillykke til Karen Kampp, som i ?r modtog Hik81 vandrepokal Forside Tags Aalborg Kommune. Tag: Aalborg Kommune. Flagdagen blev fejret over hele landet. Peter Ernstved Rasmussen-6. september 2016. 0. SENESTE KOMMENTARER

Indbydelse til Årsmøde. FJORDLISTEN - De lokale i HELE Aalborg Kommune. Onsdag, den 20. marts 2019 kl. 19.00 i Vestergade 16, 1.th , 9400 Nørresundb Se Morten Bidstrup Ramshevs profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Morten Bidstrup har angett 3 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, upptäck Morten Bidstrups kontakter och hitta jobb på liknande företag Støj fra motorvejen/Aalborgvej • Drikkevandsinteresse Miljøvurdering af Aalborg Kommunes kommuneplan har medført ændringer og har haft betydning for processe

Orientering fra Nord Jysk Kreds & Aalborg kommune /vej-støj-fra-motorvej Støj fra motor vej og grænse værdier for vej støj link til Aalborg kommunes Alm. Sehen Sie sich das Profil von Jakob Jørgensen auf LinkedIn an, dem weltweit größten beruflichen Netzwerk. 12 Jobs sind im Profil von Jakob Jørgensen aufgelistet. Sehen Sie sich auf LinkedIn das vollständige Profil an. Erfahren Sie mehr über die Kontakte von Jakob Jørgensen und über Jobs bei ähnlichen Unternehmen

10 Turisme og fritid - Kommuneplan - aalborgkommuneplan

Område 2: Jammerbugt og Aalborg Kommune 38 Område 3: Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland Kommune 40 støj, der forårsages af den udsatte person selv, støj. herunder ansøger, kommune m.fl. vil få tilsendt en trykt version. Herudover vil tillægget kunne rek-vireres hos Nordjyllands Amt. Det nu vedtagne, endelige regionplantillæg, vil - efter reglerne i planloven § 58 - kunne påklages med hensyn til retlige forhold i regionplantillægget. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmå Bilag 4: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. Aalborgs Kommunes Udskrivningsenhed på Aal- Det at af Ikke støj på måde fw. Nørrekær Enge II kommer til at bestå af i alt 36 vindmøller, hvoraf de 20 placeres i Vesthimmerland Kommune og de resterende 16 i Aalborg Kommune. Vindmølleparken får en samlet effekt på minimum 129,6 MW, hvilket svarer til det årlige strømforbrug i 85.000 husstande KOMMUNE- OG LOKALPLANLÆGNINGEN TILMELDING TID OG STED ØRJAN HEGGDAL OEHE@cowi.com Torsdag 19. april 2018 15.00-17.00 COWI Aalborg Visionsvej 53 9000 Aalborg Dørene åbner Der serveres kaffe og lidt sødt Velkomst Morten Haugaard Jacobsen, Regionsdirektør, COWI Baggrunden for og intentionerne med de nye regler o

stjordalsnett.no Stj?rdalsnett - Din lokale startsid

 1. Trods støj-polemik: Aalborg Portland arbejder videre med landvind. 2. Afgift spænder ben for overskudsvarmeprojekt. Kommune giver friplads til elbilerne
 2. Se Morten Bidstrup Ramshevs profil på LinkedIn - verdens største faglige netværk. Morten Bidstrup har 3 job på sin profil. Se hele profilen på LinkedIn, og få indblik i Morten Bidstrups netværk og job hos tilsvarende virksomheder
 3. istratione
 4. Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 2 Aalborg Bugt, nordlige del. I kraft af den betydelige afstand til de nærmeste Natura 2000-områder og på baggrund af de sammenfattende vurderinger i den udarbejdede VVM-redegørelse har Aalborg kommune vurderet, at det ansøgte, hverken i si
 5. Ida Lange, Ph.D., Urban Design, Aalborg Universitet. AALBORG HAVN yttede støj, røg og møg mod øst og gav plads til nyt liv i indre by. Stadsarkitekt Peter Balzer, Aalborg Kommune. AARHUS HAVN - en byhavn, hvor by og havn kun kan udvikle sig sammen. Chef for Bolig og Projektudvikling Bente Lykke Sørensen, Aarhus Kommune
 6. Politiet går efter hensynsløse cyklister og knallertkørere Politiet gennemfører i uge 4 en målrettet indsats mod cyklister og knallertkørere, der af og til tager unødvendige chancer i trafikken og bryder færdselsloven til gene for andre trafikanter og med risiko for ulykker

Forlig om budget 2019 i Aalborg Kommune BUPL Nordjylland Forhandlingerne om budget 2019 i Aalborg Kommune blev afsluttet sent i aftes, og forliget er indgået af 29 medlemmer af byrådet Støj Lys Luft Temperatur Gns 3,5 3,3 3,9 3,1 3,6 0% 25% 50% 75% 100% 43 12 16 7 22 47 7 10 34 59 8 13 7 13 33 12 18 7 30 35 19 25 12 9 INDEKLIMA Overbliksrapport-7- Skansevejens Skole Aalborg Kommune Desværre er varmepumpe støj ret vigtig at tænke på, da det både kan generere dig og dine omgivelser, og derfor har de enkelte kommuner lavet regler på området. Reglerne er lavet for at beskytte dine eventuelle naboer mod vedvarende og generende støj, og der er derfor regler for, hvor meget varmepumpen må støje ved skellet ind til naboen Aalborg Byråd vedtog mandag at sælge Aalborg Kommunes Elforsyning AKE Net og AKE Forsyning A/S til HEF Himmerlands Elforsyning. Købssummen er på 900 mio. kr. Den økonomiske overtagelse sker med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2011, mens selve overdragelsen forventes at ske pr. 1. juni 2011

Abelsvej 8, 9000 Aalborg - Sundhe

 1. Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse af vejdirektoratet.dk, vurdere de enkelte elementer på hjemmesiden og til at støtte markedsføring af vores services
 2. Vi benytter cookies for at give dig en bedre oplevelse af dit besøg. Ved at forsætte på siden accepterer du brugen af cookies. Læs mere om hvilke cookies, vi benytter på vores hjemmeside ved at klikke her
 3. Web Developer hvid støj sceneproduktion januar 2015 - maj 2015 5 måneder. Aarhus, Denmark. Web design and development of hvid støj's new website based on WordPress/php, including development of a self-produced Facebook Graph API integration providing a news feed stream embedded natively in the website structure
 4. View the profiles of professionals named Mikkel on LinkedIn. There are 45 professionals named Mikkel, who use LinkedIn to exchange information, ideas, and opportunities
 5. View Line Rødgaard Greisen's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Line has 1 job listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Line's connections and jobs at similar companies
 6. View Astrid Jørgensen's professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like Astrid Jørgensen discover inside connections to recommended job candidates, industry experts, and business partners
 7. Jammerbugt Kommune sætter stopper for hoppeborg i Hune. Støj spænder ben for underholdningen: Luften er gået af giraffen Jammerbugt Kommune sætter stopper for hoppeborg i Hun

Akut støj aften og nat. Er du generet af akut støj fra caféer, restauranter, arrangementer eller spillesteder, kan du ringe til vores støjvagt på telefon 33 66 25 85 torsdag mellem kl. 19 og 01 samt fredag og lørdag mellem kl. 21 og 03. Er det ikke akut, henviser vi til formularen ovenfor. Vi behandler ikke klager om Gadestøj; Privatfeste BOUET: Mens nogen firmaer flytter fra Aalborg Kommune med den begrundelse, at kommunen er for tung at danse med, går det den modsatte vej for andre. Naboerne klager over støj, sagen ender i. To naboer til seks kæmpevindmøller ved Pulsen i Brønderslev Kommune har med måleudstyr fra Aalborg Universitet målt lavfrekvent støj op til 26 og 32 db hvor grænseværdien er 20 db. De beregnede målinger viste 16 og 18 db 13 December, 3:00 PM - Algade, Skansekvarteret, Vejgård, Aalborg, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, 9000, Danmark - Aalborg - Danmark - Torsdag den 13.december åbner Portland ART for den islandske lydkunstner og sangerinde Kolbrún Gunnarsd&oa..

populær: