Home

Faktalink kvindefrigørelse

· Kvindefrigørelse og seksualpolitik · Kunst (især litteratur, billedkunst, scenekunst, arkitektur og musik) Nøglepersonerne i de kulturradikale grupperinger talte skribenter, teaterfolk, komponister, forskere, arkitekter, malere og forskellige andre kunstnere Hvilke rødder har ordet 'naturalisme'? Begrebet stammer oprindeligt fra latin og er kommet til Danmark via det franske sprog. I Politikens Retskrivnings og Betydningsordbog (se kilder) står der om 'naturalisme': retning fra slutningen af 1800-tallet inden for kunst og litteratur, som tilstræber en nøje gengivelse af virkeligheden

Kvindefrigørelse i england Faktalink top right; Jeg må komme med. Turen skal vise sig, at blive mit vendepunkt, på mange måder. Vi skal bo hos familien Graig der består af Dennis, Jennifer og deres to sønner — Guy og Stewart, samt Jennifers mor Ina, der bor uomskårne penis ligner en kvindefrigørelse del af huset. Familien bor i. Indledning. Kvindefrigørelsen og kønsroller har en stor indflydelse på hvordan vi ser på kvindernes vilkår og rettigheder i dag. Jeg har valgt at arbejde med kvindefrigørelse og kønsrollefordeling, der især blev sat i fokus i det moderne gennembrud fra 1870 til 1890

Kulturradikalismen - dengang og nu faktalink

Faktalink.dk Visit faktalink.dk While scanning server information of Faktalink.dk we found that it's hosted by Dansk Bibliotekscenter A/S from the very beginning since June 09, 2015 Før det moderne gennembrud kendte borgerne deres plads. Kvinden stod for huset og det var manden der skulle tjene pengene og forsørge familien Fortsatte aktioner og begyndende koordinering. Rødstrømperne kommunikerede dog først og fremmest med flere aktioner og demonstrationer over temaerne: Ligeløn og fri abort, hvor de deltog i 1960ernes vigtigste kvindepolitiske kampagner, EF, hvor de fulgte venstrefløjens nej-linje - plus deres egen mærkesag: Befrielse af den koloniserede kvindelighed Kvindefrigørelse Sundhed og seksualitet At se verden som den virkelig er Længsel efter et andet liv Fede tider Foreningslivet Bristede drømme? 1 3 7 11 14 18 22 26. Temaer. I 1915 blev kvinder tildelt stemmeret til Folketing og Landsting i Rigsdagen på lige fod med mænd. Forud var gået årtiers kamp for at opnå denne stemmeret, fra det første lovforslag blev fremsat i Folketinget i 1886 over opnåelsen af kommunal valgret i 1908 til erhvervelsen af den politiske stemmeret syv år senere

I 1960 blev p-piller frigivet og kom på markedet i USA. Den lille pille gav fra 1966 også danske kvinder adgang til et bekvemt præventionsmiddel med meget høj beskyttelse i forhold til tidligere metoder Danskerne og deres land - Slaget ved Dybbøl Hvad skete der ved Dybbøl den 18 april 1864? Vejen mod Europa (tiden efter 1875) side 27 - 28 af Henning Brinkmann og Jens Aage Poulen. Museum-sonderjylland.dk (historiecenter Dybbøl Banke) Faktalink.dk Danmarkshistorien.dk < Kvindefrigørelse efter 1970 Kvindekamp Kvindelige forfattere i 70´erne Kvindelige forfattere i romantikken Kvindeskikkelser før og nu Kvindesyn i Pride and Prejudice samt i en senere tegneserie version Laser og synet Livsstilssygdomme x 3 Lunger og Lungesygdommen Løb Mafiaen - Ibalien Malaria Manhattan projektet x 2 Medici Den litterære periode Det Moderne Gennembrud er 1870-1890.Betegnelsen anvendes især om litteraturen i Skandinavien, der nu fik sit gennembrud i Europa.Det indledes med Georg Brandes' forelæsninger på Københavns Universitet fra 1871 og fortsætter i hans Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur

Gennem Abelones oplevelser på godset skaber forfatteren et farverigt og utroligt fint samtidsbillede af 1890'ernes Danmark. Sproget er underspillet og næsten nøgent, men alligevel fyldt med stemning og interessante betragtninger om tiden, den spirende kvindefrigørelse og kunstneriske iagttagelser Uddrag Velfærdsmodeller Velfærdssamfund: ingen afgrænset definition. Dog fællestræk ved generel forståelse af velfærdsstaten (demokrati og fokus på menneskerettigheder, krav til levestandard og hensyntagen til de svage grupper i samfundet) Hvad enten du er til begivenhedsrige familiekrøniker, store kærlighedshistorier eller skarpe hverdagsglimt, er der nok noget for dig i denne oversigt over de bøger, der blev anbefalet på efterårets bogcaféer på Ringe og Faaborg Bibliotek Vellykket romandebut, der er forfattet i et levende og letlæseligt sprog. Historien beskæftiger sig med mange temaer som fx kvindefrigørelse, fattigdom, sindssyge, krig og homoseksualitet, og det er derfor ikke dem alle, der når at blive foldet helt ud, selv om forfatteren har evnen til at gøre det. Det er dog en fin, underholdende og ind imellem oplysende roman, der nok skal finde sit. Hippiebevægelsen: 1960erne.dk-Eik Skaløe og Steppeulvene (film - filmestriben.dk) - Skousen og Ingemann: hippielyrik -Øvig Knudsen: Hippie - Faktalink om hippierne Oplysningstiden - Struensee - historie.d

Hovedpersonen Frands' beretning om sin barndom og ungdom mellem 1940'erne og 1970'erne, blandt andet med udgangspunkt i fodboldklubben Fremad Amager. Romanen nævnes ofte som en klassiker i 1970'er-litteraturen på grund af sine referencer til samtidsproblematikker som f.eks. kvindefrigørelse. Nick Hornby: Fodboldfeber (1998 Forfatter(e) Henriette Løgstrup, Astrid Elkjær Sørensen Tidsafgrænsning 1970 - 1985 Medietype Tekst Sidst redigeret 5. november 2012 Sprog Dansk Litteratur. Dahlerup, Drude: Rødstrømperne

Dahlerup, Drude: Socialisme og kvindefrigørelse i det 19. århundrede: en analyse af Charles Fourier, Karl Marx, Fr. Engels, August Bebel og Clara Zetkin m. fl.. - Forlaget GMT, 1973. - 414 sider 32.5 Mill, John Stuart: Undertrykkelsen af kvinde Et vigtigt talerør for den ny arbejderklasse bliver den økonomiske filosof Karl Marx. 1800-tallets kapitalisme skabte en lille uhyre rig overklasse og millioner af fattige mennesker der måtte leve under et absolut eksistensminimum Gennem slægten Bohre og især dens stærke kvinder fortælles historien om det norske samfund i det 20. århundrede. Med kvindebevidstgørelsen som omdrejningspunkt skildres de politiske, kulturelle og videnskabelige strømninger som på forskellig måde påvirkede og inddrog familiemedlemmern Mens store dele af den såkaldte 'autoritære venstrefløj' fortabte sig i ideologiske broderstridigheder og endte i revolutionsromantiske blindgyder og politisk betydningsløshed, kom aktiviteterne på andre dele af venstrefløjen til helt anderledes direkte og indirekte at berøre de fleste danskeres hverdagsliv Overordnet set handler dette kanonpunkt om, at kvinderne ville anerkendes som ligeværdige mennesker - ligeværdige med mænd. I første omgang handlede det om lige adgang til uddannelse og erhverv, opdragelse og ligeværdighed i ægteskabet

Flora eksperimenterer frimodigt med fri kærlighed og sex i kollektivet og kæmper for at slippe fri af bornertheden. Det er ikke let, heller ikke for hendes søskende Martin og Marie-Louise, som hver især betaler prisen for 70'er forældregenerationens frihedsdrømm Dagmar Friman flytter hjem efter flere år i suffragette-bevægelsen i London. I protest mod det mandsdominerede samfund og den almindelige svindel med fødevarer beslutter Dagmar Friman sig for at starte et fødevarekooperativ for og med kvinder Den driftige forretningsmand fra Chicago Harry Gordon Selfridge rusker i 1909 op i det søvnige London ved at åbne byens største og fineste, moderne stormagasin, der retter sig til den nye, frigjorte kvindetyp Den nye kvindebevægelse var et led i ungdomsoprøret og begyndte i 1970 med den første rødstrømpeaktion. Rødstrømpernes mål var kvindefrigørelse i et nyt og anderledes samfund under det fælles kampsprog: Ingen kvindekamp uden klassekamp - ingen klassekamp uden kvindekamp

Naturalismen og Det Moderne Gennembrud faktalink

En artikel af Jørn Ingemann Knudsen, redaktør for dansksiderne.dk, 2017. Minimalisme er en modernistisk kunstretning, der slår igennem især i USA i 1950-60 indenfor musik, malerkunst, skulptur og litteratur Den anden feministiske bølge: Kvindefrigørelse og rødstrømper. Under verdenskrigene og i årene efter, lå kvindesagen relativt stille hen, men ved indgangen til 1970'erne, var vandet igen ved at samle sig, og det blev starten på den anden feministiske bølge feminismens mål var ligestilling, lighed,ligeværd og kvindefrigørelse, de peger alle i retningen af ønsket om selvstændige kvinder. den sproglige og tankemæssige forandring var den offentlige forståelse af kvindernes situation af hvad kvinder kan, bør og vil, og ændringen i de konkrete vilkår

Der blev sat helt nye punkter på dagsordenen og det enkelte individ og dets behov kom i fokus. Opdragelse og undervisning •Kvindefrigørelse •Seksualmoral •Social bevidsthed Freud´s opdagelse af barndommens betydning for individets videre liv åbnede for en helt ny opfattelse af børn Vores kvindefrigørelse er også af nyere karakter. Både med hensyn til rettigheder og seksualitet. I Frankrig fik kvinder først stemmeret i 1945. Menneskerettighederne er universelle. Dem skal vi tilstræbe i alle lande, selvfølgelig. Men skal arabisk-muslimske kvinder leve som stressede, dobbeltarbejdende danske kvinder gør I Danmark fandt dette opgør sted i form af kulturradikalismen, men sin største effekt fik antropologien utvivlsomt med den kvindefrigørelse, som for alvor tog fart i 1900-t.s anden halvdel, og som fik sit startskud, da den franske feminist og forfatter Simone de Beauvoir med inspiration i den moderne antropologis feltstudier programmatisk. Emner og problemformuleringer fra tidligere år Til inspiration bringes her eksempler på emner og problemformuleringer fra tidligere år. Listen er i tilfældig orden det moderne gennembrud, litterær periodebetegnelse for 1870'erne i Danmark. Omkring 1850 stod alt i gennembruddets tegn. Økonomisk og politisk liberalisme stod på dagsordenen

I Danmark har forskelle i disse idealer til tider ført til kontroversielle offentlige og politiske debatter, særligt om emnerne sammeneksistens (integration, akkulturation, assimilation) ægteskab (arrangeret ægteskab, flerkoneri), kvinders påklædning og kønsroller (kvindefrigørelse) og ytringsfrihed Dagmar Friman er på krigsstien igen. Butikken forvandler sig om aftenen til et hemmeligt samlingssted for gruppen, der kæmper for kvinders stemmeret. Men ikke alle i gruppen er enige om, at det er den rigtige vej frem

1 Historie, samfund og kultur i Danmark (NODB09, NODA13) VT 2016 Praktisk information Du kan få svar på praktiske spørgsmål enten ved at besøge universitetets hjemmeside www.lu.se elle Indtast dk5 nummer. Filia Hvad er baggrunden for Brandes' interesse for kvindefrigørelse, og hvordan giver han interessen udtryk? op i Faktalink med adgang via Skoda eller i Den store. Et kulturhistorisk overblik - mad, mennesker, livsstil m.m.i middelalder • Faste for at huske på Jesus • Saltet fisk • Pilgrimsrejser • Urtehaver • Import • Stændersamfund faktalink (2) filmstriben (1) Om cyklens teknologiske udvikling, samt om kvindefrigørelse på cykel, mellemkrigstiden, cykelpoeter, og verdens bedste cykellan

Kvindefrigørelse i england - tentu

 1. Men hvornår bestemte mediernes eksperter sig lige for at give 68'er generationens kvindefrigørelse fingeren? Ophæve alle deres kulturelle resolutioner, og genindsætte kernefamilien som regerende diktator? Parforholdet, og dens til tider romantiske kærlighed, er vel en forholdsvis ny geschäft set med evolutionshistoriske briller
 2. Mill blev også en varm talsmand for kvindefrigørelse, men samtidig frygtede han demokratiseringens konsekvenser: Alle skal have én stemme, men for at sikre ligevægt i samfundet skal borgerne have flere stemmer end andre. Dette er nødvendigt for at forhindre en «klasselovgivning»
 3. Faktalink Indeholder en lang række artikler om hotte samfundsemner. Fx Suffragetterne, Google, Wikileaks, Sms - sprog og betydning, Kampen om Afghanistan Global Issues in Context Indeholder lange artikler om mange emner fra internationale aviser og tidsskrifter. Gå ind under overskriften 'browse issues and topics'
 4. Knækprosaen er en lidt udskældt genre, fordi den mangler digtets typiske træk med metaforer, rytme og fortættet sprog. Knækprosaen stammer fra 1970'erne og blev kendt med en repræsentant som Vita Andersen, der skrev om dagligdags hændelser og kvindefrigørelse i et let og forståeligt sprog

DHO: Kvindefrigørelse og kønsroller i det moderne gennembru

 1. Hvis du vil se, hvad du har lånt, reservere bøger eller redigere din brugerprofil, skal du være logget ind
 2. Kan være tilgængelig online. tilbage. Lydbog (net
 3. I 2014 trækker Danmark, USA og en række allierede lande de sidste kampsoldater ud af Afghanistan. Herefter skal afghanerne selv overtage ansvaret for deres fattige land og forsvare det mod.
 4. Året er 1910 og Martha bor på en gård på Fyn sammen med sin familie. Livet er hårdt slid med mange børnefødsler, så Martha forstår ikke veninden Lily, der har overskud til at rende til møder om kvindefrigørelse
 5. e favoritter, læst gennem de seneste par år. Print. Mine favoritter. Bibliotekar Maria Orup Kristense
 6. To mænd, med en fælles fortid, har kursen sat mod en fremtid der smuldrer. Det er akademikeren Jon og håndværkeren Peter. To gamle venner, der ikke længere kender hinanden eller sig selv, og skæbnen har nu sat dem stævne på Sydfyn, hvor de konfronteres med et dødsfald fra fortide

Bogen tager os med om bag facaden på en forfatter, der igennem de sidste 40 år i skrift og liv har gjort godt og grundigt op med fastlåste køns- kunst- og kærlighedsopfattelser Rødstrømpebevægelsen var opkaldt efter den samtidige amerikanske bevægelse New York Redstockings.Farven rød (i modsætning til 1700-tallets blåstrømper) angav den nye feminismes retning: en radikal og venstreorienteret feminisme Unge engelske Lucy rejser til Italien på dannelsesrejse. Her forelsker hun sig i George og oplever sammenstødet mellem sine victorianske normer og sin sanselighed samt den moderne tid med øget frihed, lighed mellem kønnene og social mobilite

Faktalink.dk server and hosting histor

 1. I begyndelsen af det 20. århundrede bliver den unge kvinde Ebba uddannet boghandlerske, hvilket giver hende muligheder, der ellers er få af datidens kvinder forundt
 2. Dens uformelle organisatoriske struktur harmonerede ikke med de formelle repræsentationsprincipper, som gjaldt ved udpegningen af medlemmer, og samtidig lå ligestillingsmålsætningen fjernt fra bevægelsens mere radikale krav om kvindefrigørelse og kvindepolitik. Ligestillingsloven
 3. dst knyttet til personer som Otto Gelsted, Poul Henningsen og Jørgen Jørgensen
 4. Den livfulde arbejderkvinde Juliane Jensen er efter sin mands død blevet gift med socialisten Otto. Juliane går ind for kvindefrigørelse, men ønsker alligevel at Otto ville brænde mere for hende og familien end for en politisk id
 5. Klassisk skuespil hvor vi følger den kønne hustru og mor Nora, der på tre dage forvandler sig fra et dukkebarn til en moden og beslutsom kvinde, der tør tage sin skæbne i egne hænde

Vælg en kilde avisartikler bibliotekskatalog danske dyr ebook central ekurser.nu ereolen ereolen global faktalink filmstriben forfatterweb historisk atlas kunstportalfyn litteratursiden netlydbog science in.. Et møde mellem nydansk kønsaktivisme og traditionel dansk kvindefrigørelse. Med Danmarks nye etniciteter er kampen for frihed og lighed blevet forvirrende Faktalink Om Faktalink

Faktalink. Filmstriben. Forfatterweb I dette tilfælde i forbindelse med vores andet projektopgave. <br />Her viser vi at vi kan søge i databaser, i dette tilfælde Kolding bibliotek.<br />Her ser i os søge i faktalink..

Kvindesyn og familieforhold - Det Moderne Gennembru

Vælg en kilde avisartikler beskrivelser fra forlag bibliotekskatalog danske dyr ebook central ebsco ekurser.nu ereolen faktalink filmstriben forfatterweb fysikkemifaget historisk atlas kunstportalfyn.. Familieliv og kvindefrigørelse

http://www.faktalink.dk/titelliste/berl/berlmure http://snl.no/Berlinmuren Google.no - for bilder. Kommentarer fra brukere. En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som.. Der findes et godt faktalink om Udviklingen af borgerretsbevægelsen Kvindefrigørelse 1970 gruppe 7

Kvindekilder - Rødstrømpern

leksikon. informationssøgning. faktalink Ereolen. FaktaLink. Faktalink light. Filmstriben. Forfatterweb Faktalink. Berlingske temaer. Faktalink. Economist. Yahoo Rødstrømpernes mål var kvindefrigørelse i et nyt og anderledes samfund under det fælles kampsprog: Ingen kvindekamp uden klassekamp - ingen klassekamp uden kvindekamp

Avisartikler og pressefotos: InfoMedia, POLFOTO, Sermitsiaq Faglige artikler og litteratur: FaktaLink, Forfatterweb, Litteraturtolkninger Leksika og kildeskrifter: Aschehougs, Britannica.. Faktalink er en samling artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner som har bred interesse. Meget velegnet til studiebrug. Her finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT.. I demoen er indbygget en feedback-funktion, så du kan sende info tilbage til os. Vi håber, du vil være med til at teste vores app. Kilder: (1) http://www.faktalink.dk/titelliste/komm/kommvalg (2) http.. faktalink Kvindernes hurtigløb på skøjter var også noget nyt, og indførtes som en del af den kvindefrigørelse, der var karakteristisk for legene. Her var russeren Lidiya Skoblikova klart bedst på både 1500 og 2000..

Du kan vælge en kilde bibliotekskatalog comics plus ekurser.nu ereolen ereolen global faktalink filmstriben forfatterweb gyldendals røde online ordbøger netlydbog rbdigital rbdigital magazines.. Hvis du skal opdateres på et emneområde, kan du med fordel bruge artiklerne i Faktalink. Artiklerne er oplagte som udgangspunkt for en opgave i gymnasiet eller de ældste folkeskoleklasser Skolebaser.dk - adgang til Faktalink, Fofatterweb, Infomedia, Ritzau billedbureau samt Litteraturfortolkninger. Filmstriben - adgang (med din biblioteks-pinkode)..

registreringer fra Filmstriben, e-reolen, e17, Den Store Danske, Faktalink, Forfatterweb, Litteratursiden m.fl. materialevurderinger (lektørudtalelser). De publiceres 6 måneder efter udgivelsesdatoen i.. Som låner på Nyborg Bibliotek har du adgang til en lang række digitale tjenester. Du kan læse e-bøger på ereolen, se film på filmstriben, læse internationale magasiner på RBdigital, dykke ned i faktalink..

Kampen for kvinders valgret, 1871-1915 - Aarhus Universite

P-pillens historie - prævention før pille

▾Member reviews. www.dr.dk www.faktalink.dk TURTeori Forbered dig til køreprøven på nettet med kurser og prøver. Faktalink Introduktion til aktuelle emner til folkeskoleniveau Ja, det var dengang ungdomsoprøret ikke var startet, fjernsyn var i sort/hvid og kvindefrigørelse var et fremmedord..

Slaget ved Dybbøl by Sille Christiansen on Prez

populær: