Home

Monopol marked eksempel

Monopol eksempel - tentu

Definition af Monopol En situation hvor en enkelt virksomhed eller gruppe kontrollerer et helt eller næsten et helt marked for en givet type produkt eller serviceydelse. Per definition er monopol karakteriseret ved mangel på konkurrence, hvilket ofte resulterer i høje priser og inferiøre goder Et monopol er altså et eksempel på en markedsfejl, idet det forårsager en situation, hvor resurserne ikke bliver anvendt hensigtsmæssigt. Samtidig vil en monopolvirksomhed i modsætning til virksomheder på et kompetitivt marked indtjene en overnormal profit i form af en knaphedsrente som følge af monopolet Et almindeligt eksempel ses hos mange nationer er den mobiltelefon branchen, hvor typisk en håndfuld store virksomheder at tage op til 80% eller mere af markedet. Nogle relaterede termer omfatter monopol, hvor kun en enkelt virksomhed dominerer markedet, og duopol, hvor to virksomheder har størstedelen af markedsandelen

monopol Virksomhedsøkonomi og Afsætnin

Monopoler - InvesteringsBlogge

 1. Cournot duopoly, also called Cournot competition, is a model of imperfect competition in which two firms with identical cost functions compete with homogeneous products in a static setting
 2. Det finder ofte sted på små markeder, fx når en vare skal introduceres på et marked. Et eksempel på det er mobiltelefonen da den blev introduceret på det danske marked i 1982. Senere er der så kommet flere firmaer og dermed en konkurrence. Det kaldes et naturligt monopol i et homogent marked
 3. der om den historiske markedsplads, og vi har også auktioner over fx fisk samt netauktioner, der
 4. deligt at se markeder med en blanding af karakteristika, og den er lidt sjældent at finde et marked, der passer pænt og rent i en økonomisk teori. Et simpelt eksempel på monopolistisk konkurrence kan ses i bilsalget. Biler er alle designet til samme formål, som er at sikre transport for personer og varer
 5. Spillteori brukes i dag på en rekke områder, for eksempel markedsanalyser. Spillteori er særlig nyttig i et marked med få aktører, og er derfor mye brukt i analyser av det norske hjemmemarkedet innenfor varehandel, olje, gass og kraftmarkedet
 6. Vil man forsøge at udkonkurrere konkurrenterne bør man dog overveje, hvad den optimale markedsandel er, og hvor stor virksomheden kan blive, inden den opnår monopol. Mange lande accepterer nemlig ikke, at en virksomhed opnår monopol på et marked
 7. Hej Amioner jeg leder efter et sted hvor det offentelige eller andre taler om at der bliver holdt øje med monopoler i Danmark. Fx. hvis skat skriver at der er fokus på at der ikke opstår et monopol på det danske plastik marked

Aktivitetsoptimering, start 1 vare på 1 marked. Vi arbejder et hjemmemarked med monopol eller monopolistisk konkurrence. Vi arbejder med en pris-/afsætningsfunktion. På omkostningssiden arbejder vi med: Eksempel-1 = konstant VE Eksempel-2 = VO som en funktion (2-grads ligning) Eksempel-3 = VE med springende omkostninger i intervalle Et marked, der er domineret af et monopol, er derfor samfundsøkonomisk inefficient, dvs. monopolet skaber en samfundsøkonomisk forvridning. Et monopol er altså et eksempel på en markedsfejl, idet det forårsager en situation, hvor resurserne ikke bliver anvendt hensigtsmæssigt

Markedsformen - Marketingteorie

 1. Fuldkommen konkurrence er det modsatte af monopol, hvor kun én virksomhed udbyder en bestemt vare eller serviceydelse, og denne virksomhed kan sætte prisen til, hvad den ønsker, fordi forbrugerne ikke har andre alternativer, og det er svært for konkurrenter at indtage markedet
 2. monopol oversættelse i ordbogen dansk - engelsk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog. Eksempel sætninger med.
 3. nettet), da dette er et infrastruktur- (og monopol-) marked, og dels er det politisk besluttet at regulere detailmarkedet for el, således at ingen forbrugere kommer til at stå uden el. Da det politisk blev besluttet at liberalisere den del af elmarkedet, der vedrører leverance
 4. dette er et infrastruktur- (og monopol-) marked, og dels er det politisk be-sluttet at regulere detailmarkedet for el, således at ingen forbrugere kommer til at stå uden el. Da det politisk blev besluttet at liberalisere den del af elmarkedet, der vedrø-rer leverancen af el, var begrundelsen herfor helt overordnet, at gennemfø
 5. Det innebærer at det enten er monopol, oligopol eller monopolistisk konkurranse. Monopolistisk konkurranse er når det er mange bedrifter i et marked, men at de produserer forskjellige varer. Årsaker til monopol og markedsmakt Det er mange grunner til at en bedrift klarer å opprette markedsmakt og monopol

Eksempel på monopol - Staten - Vinmonopolet - Teletjenester (mobil) - Frimerker (England) - NSB. Å patentere et produkt Marked. Der selgere og kjøpere møtes Man bruker normalt ikke begrepet monopol om slike offentlige monopoler som forsvar, politi, myntvesen, osv. Et monopol skiller seg fra et monopsoni, hvor det kun er én kjøper av produktet eller tjenesten. Men monopoler har ofte kontroll over en del av verdikjeden i et marked Ufuldkommen konkurrence. Begrebet dækker over, at virksomheden befinder sig i et marked midt imellem yderpunkterne Monopol og Fuldkommen konkurrence. I den praktiske virkelighed er Ufuldkommen konkurrence den mest normale markedsform. Eksempel = en bagerforretning På Fyn er der også kort til f.eks. Billund, hvilket indebærer at i det isolerede marked for flytransport til Skandinavien og resten af verden, er Kastrup ikke et monopol - der er andre muligheder. Dermed er der i dette marked ikke tale om et monopol for cirka fire millioner danske forbrugere vest for Storebælt Et marked er i ligevægt når udbuddet er lig med efterspørgslen. Det vil sige at man har nået en pris, hvor forbrugerne vil købe lige så meget som producenterne vil sælge. Egentlig finder vi denne ligevægt forskelligt fra marked til marked, afhængigt af konkurrenceformen (f.eks. monopol, fuldkommen konkurrence eller duopol)

Eksempel: Festival arrangører der sælger billetter i både Danmark og Sverige til hver sin pris. To sensorer. Jeg sælger til den der vil betale mest indtil vi når ned på sammen niveau, som den anden sensor. Vi sætter MR = MC så finder vi MR og så aflæser vi på hvert marked der hvor MRr MR* rammer MR2 og MR1 og aflæser den på P. Den store forskel på et monopol og fri konkurrence er at hvis der er monopol er der et stort firma der styre det hele og fejer alle andre små firmaer af markedet. Mens hvis der er fri konkurrence så er der et frit marked med an masse små firmaer der kæmper om kunderne hvor alle har en rimelig chance for at få dem For at vurdere konkurrenceintensiteten på det danske marked for lægemidler er det nødvendigt at vurdere på producentleddet og detailleddet hver for sig. Inden da, vil det være nærliggende at konkretisere hvilken type marked der arbejdes med, samt at vurdere konkurrencen på markedet Variable omkostninger dækkes) Monopol En monopolist har kun lidt eller slet ingen konkurrence på sit produkt-marked Monopolisten vil prisfastsætte, hvor MC er lig MR -> Monopolistens pris er højere end dens marginale omkostninger og den afsatte mængde vil være mindre end under fuldkommen konkurrence Ifølge traditionel konkurrence.

Heldigvis har Patentstyret et system som gjør at markedet selv kan reagere ved å sende en innsigelse, og dermed får Patentstyret muligheten til å revurdere avgjørelsene. Internett er et godt hjelpemiddel for å se om en betegnelse er mye brukt om varer eller tjenester i et marked, eller om det er et varemerke Dankortet gør Danmark til et specielt marked, men Danmark er også et lille land, og vores mission for Danmark er at hjælpe vores danske software og webshops ud over grænsen, på europæisk såvel som global skala, og så er det ikke så tosset at betale 2,5 % mod 2,75 % eller lignende

Den proces som kunden foretager før, under og efter købet af et produkt(adfærd = opførsel) S-O-R modellen. S = stimuli/påvirkning. Påvirkninger fra virksomheden i form af et produkt, en pris og en annonce, samt påvirkninger fra den øvrige omverde Jeg er interesseret i netop det marked, som man over en årrække kan komme til at dominere. Altså et marked som man realistisk kan få 10%-25% af på et tidspunkt. Så man skal starte med en vigtig øvelse, når man arbejder på sit produkt og hvilket marked det passer til. Find den niche der kan domineres (fås monopol i) Et eksempel Duopol - eksempel I De kan velge å sammarbeide. I så fall får de størst pro tt ved å oppføre seg som monopolister, og kan dele salg og dermed inntekt likt mellom hverandre slik at hver får 3600/2 = 1800 hver I Dette kalles å danne et kartell, og oppfører seg akkurat som et monopol I Hvorfor gjør ikke alle duopol/oligopol dette da Beskrivelsen indeholder en henvisning til påvirkningen fra GE Capital og GECAS, et forhold, der styrker GE's allerede eksisterende dominerende stilling på det pågældende marked, og som af Kommissionen er blevet anvendt som grundlag for at afvise fusionsparternes argument om, at det monopol, der skabes på grund af fusionen, er et.

Monopoly: årsager, typer, fordele og ulemper; Årsager til et

Strategi og Adfærd i Oligopol - dandebat

Hvad markedet formular eksisterer?; Perfekt konkurrence

View Homework Help - Løsninger til spørsmål og øvelser lærebok kap. 9 Markedsmakt og monopol from IOT TIØ 4258 at Norwegian Univ. of Science & Technology konkret eksempel på, hvordan man kan analysere en virksomheds kultur udfra denne teori. Dette eksempel er lavet ud fra en fiktiv virksomhed. Det at lave en kulturanalyse ud fra Edgar Scheins teori, kun kan lade sig gøre, hvis man følger en virksomhed i en længere periode, hvilket ikke har været muligt På baggrund af PLOs lobbyismearbejde, har vi valgt at besvare 10 myter om Nordic Medicare inden for almen praksis for at mane myterne til jorden, og for at få arbejdsro til at udføre vores mission: At skabe et bedre sundhedsvæsen Monopol og monopolistisk konkurranse Viktig antakelse: Fri etablering (og fri til a forlate markedet)˚ Med fri etablering vil ikke et monopol med høy profitt leve lenge. Hvis andre bedrifter observerer at en bedrift har høy profitt, vil man ønske a ta del i det samme markedet for˚ a ta deler av profitten selv.

Det kan endvidere gøre sig gældende i tilfælde, hvor statsinstitutionen ikke allerede selv udfører opgaven, og der vides at være et reelt monopol på det private marked. I sådanne tilfælde vil et udbud af opgaven ikke give en reel konkurrence om opgaven. 3. Gennemførelse af konkurrenceudsættelse og markedsvurderin Førsteinstansretten fastslog følgende: »Der er i retlig eller økonomisk henseende ikke nogen grund til fra begrebet økonomisk forbindelse at undtage et indbyrdes afhængighedsforhold mellem medlemmer af et snævert oligopol, inden for hvilket de på et marked med passende kendetegn, bl.a. med hensyn til koncentrationsgraden på markedet og. marked for elektricitet har man i Danmark via liberaliseringen af markedet, siden den 1. januar 2003 frit kunnet skifte el-leverandør. I Danmark er der på nuværende tidspunkt ca. 3.127.000 forbrugere, der aftager elektricitet. Ud af disse har kun ca. 2 procent årligt skiftet el-handelsselskab samtidig med, at priserne er steget markant Kapitel 1: Markedet for lejeboliger - et eksempel. November 8, 2008 Kapitel 1 er et introducerende kapitel. Ved hjælp af et eksempel illustreres nogle af de begreber og ideer som vil blive undersøgt mer

Monopol definition InvestE

apotekernes monopol i Danmark ophæves. En sådan liberalisering ville gøre det muligt for Matas at 1 nordnetbloggen.dk, kapitalfondsexit på børsen, 2014 2 euroinvestor.dk, nasdaq-omx-copenhagen matas a/s, 2014 3 retailnews.dk, storaktionaer saelger ud af matas aktier, 2013 4 nordnetbloggen.dk, kapitalfondsexit på børsen, 201 Et eksempel på markedsøkonomi i praksis er produktionen af koldskål i Danmark. Dette produkt forbinder de fleste danskere nok med varme sommerdage, og derfor er efterspørgslen på koldskål meget lavere om vinteren end om sommeren

The following information currently exists in Danish only. If information about Taiwan is needed in English, you are welcome to contact The Trade Council of Denmark, Taipei and we will do our best to refer you to sources available in English Ny Kombit-direktør: At bryde KMD's monopol er min vigtigste opgave. Interview: Der skal være mere konkurrence på det kommunale it-marked, lyder det fra Kombits nyudnævnte direktør. Han spår, at KMD over de næste fem år må vinke farvel til en stor del af sit salg til landets kommuner Afhandlingen konkluderer, at Energinets markedsposition som naturligt monopol er afgørende for reguleringen af virksomheden. Et naturligt monopol udsættes ikke for konkurrence, og det e r derfor nødvendigt at vælge en reguleringsmetode, som kan simulere den manglende konkurrence med hen-blik på at sikre rimelige priser for forbrugerne

Monopol - Wikipedia, den frie encyklopæd

senterer 30 % af de 7 % på det globale marked for mælk. Dette betyder, at Arla Foods er en meget stor aktiv virksomhed på det globale eksportmarked for mejeriprodukter.1 Udover at virksomheden er en større aktør på det internationale marked, er Arla Foods også førende leverandør af mejeriprodukter i Danmark samt flere skandinaviske lande Monopol - Kastrup Strandpark Tomgangen var ca. 7,5 %, lidt lavere end i dagens marked, men langt højere end i perioden 2005 til 2008. For eksempel er. Et eksempel på en kostnadskurve, med gitt pris, er som følger: Ordet monopol antyder et forholdsvis enkelt marked å forholde seg til, men dette er sterkt. Dersom bedriften befinner seg i et marked med fullkommen konkurranse, så er den prisen allerede bestemt av markedet. Vinningsoptimal mengde og pris er hvor DEI krysser DEK. Eksempel En bedrift produserte i 2016 stoler som hadde en utsalgspris på kr 500 kr pr stk. Bedriften solgte 100 stoler Monopol, brettspill for 2-8 personer. Man starter med en viss pengesum og flytter sine brikker rundt brettet etter kast med to terninger. Underveis kan man kjøpe navngitte gater og andre eiendommer som man kommer til, for senere å kreve leie av motspillere som kommer dit

Denne økonomiske teori implicerer, at virksomhederne bliver motiveret til at indgå i et kartel når den forventede nytte i forbindelse med det kriminelle kartel er større end nytten ved at stå udenfor kartellet (Damgaard, Conlon & Godel 2011) Profitmaksimering ved karteldannelse Et monopol markedet er kendetegnet ved, at der er mange der. Virksomhedens indtægter Konkurrenceformer Fuldkommen konkurrence (mange små sælgere på et homogent marked) Monopol (kun en sælger) Ufuldkommen konkurrence Differentieret delvist monopol (en stor + mange små udbydere) Differentieret duopol (to nogenlunde lige store udbydere) Differentieret oligopol (få nogenlunde lige store udbydere. Umodent marked Helt konkret har RTS ligesom en håndfuld andre uddannelsesinstitutioner købt pilotdrift på systemet i hele 2019. Og ligesom de andre erhvervsskoler, der er pilotkunder, håber man at kunne præge systemet i en sådan grad, at man ender med at have et system, der kan alt det, der er brug for i administrationen af en moderne.

Hvad er et oligopol? - Finansierin

En bred politisk ramme kan således sammenlignes med arealet af et stor bordplade, hvor det for eksempel er tilladt at producere med masser af forskellige tilsætningsstoffer i maden. Den måde som EU's indre marked er indrettet på i dag, vil jeg karakterisere som et marked med en bred politisk ramme residualetterspørselen ganske enkelt hele markedsetterspørselen. Grafisk eksempel med konstante marginalkostnader for bedrift 1 (ser du hvilket område i figuren som representerer profitten?): 2.2 En grafisk analyse - initiell tilpasning Betrakt et marked med to bedrifter (duopol), bedrift 1 og bedrift 2. Anta at disse produserer t

Konkurrencebegrebet Virksomhedsøkonomi og Afsætnin

Kendelsen er et godt eksempel på det dilemma offentlige bygherrer og disses tekniske rådgivere ofte står overfor i situationer, hvor der på det danske marked består monopollignende tilstande for ét eller flere efterspurgte produkter/ydelser Dette er spesielt sannsynlig til å skje når prisene er synkende. En bemerket eksempel på slik som situasjonen er det Boston boligmarkedet på 1990-tallet. Kjøpere og selgere kunne ikke bli enige om en markedspris som markedet tørket. Andre deterrents til de naturlige lover om tilbud og etterspørsel er monopol og oligopol Bankernes monopol forsvinder Når det nye betalingstjenestedirektiv PSD2 indføres ved årsskiftet, vil tredjeparter få lov til at gå ind på bankkonti og hente information og initiere betalinger. Det betyder, at bankerne ikke længere bare skal konkurrere mod hinanden, men mod alle udbydere af finansielle tjenester

Monopol Den motsatte formen for konkurranse er når det bare finnes en selger, altså når en tilbyder har enerett. Denne formen var vanligere før enn nå, men man finner den ennå på noen områder. Vinmonopolet er et eksempel på dette. I et monopolmarked setter tilbyderen prisen, og så blir det tilbudt så mange som kundene da vil kjøpe I dag har svenskene mer frihet til å velge sine sponsorer enn her hjemme, noe som går utover treningskvaliteten til mange norske utøvere. Nettcasinoer og spilleselskaper ønsker også å gi noe tilbake til både sporten og kulturen på lik linje med hva dagens monopol gjør og ser positivt på et regulert marked også her hjemme Indtil 2012 havde Danske Spil monopol på alle former for spil på det danske marked, men efter lempelserne på lovgivningen, har de nu fået konkurrence fra flere internationale casinoer. I modsætning til andre casinoer på det danske marked er operatøren ejet af staten (80%), Danmarks Idrætsforbund (10%) og Danske Gymnastik- og. Markedsformer er figurer som illustrerer forventninger om konkurranse, etterspørsel og prisnivåer i et marked. Man setter tilbudsfunksjonen og etterspørselsfunksjonen inn i samme graf, og leser av hvilket prisnivå som vil tilfredsstille både tilbydere og kjøpere. Eksempel; Noen ganger skjer det mismatcher mellom prisnivå og etterspørsel Iværksættere er som bekendt sprængfyldt med nye forretningsideer, muligheder for ekspandering og vil gerne have så mange bolde i luften som muligt. Men de ser ofte lidt for godtroende på markedspotentialet for niche markedet, som ofte er meget mindre end forventet, da enten konkurrencen er meget stor eller kunderne simpelthen ikke er der. Et eksempel [

Hos Mediabroker kombinerer vi kompetencer indenfor digital, direct, media og data. Vi er forrest, når det gælder om at omforme vores store know-how til en digital verden og udfordrer standarden for hvordan man arbejder med digital markedsføring PEST-analysen (eller PESTEL-analysen) bruges til at beskrive og analysere virksomhedens eksterne forhold. PEST-analysen er en analyse af faktorerne i virksomhedens uafhængige omverden, og PEST-analysen kan dermed supplere omverdensanalysen Vi har en stor knowhow om vand og vandteknologi i Danmark. Ifølge Miljøministeriet vurderes det globale marked for vandteknologi til at være på mere end 3.000 milliarder dollars (Mandag Morgen, januar 2015). Til sammenligning er vindmølleindustriens marked på godt 1.000 milliarder dollars. Vand er ikke bare det nye vind. Det er endnu større Pressens Uddannelsesfond har brudt DMJX' monopol på efteruddannelse, men flere af de nye aktører skranter allerede. »Jeg tror, vi alle sammen har undervurderet opgaven,« lyder det. Flere mener, at DMJX har en stor fordel i markedsføringen - men DMJX afviser Flere nye kursusudbydere kæmper. Det er svært at eksportere fødevare til f. eks. Japan, da de har mange importrestriktioner på områder. Andre områder kan være monopol- og konkurrencelovgivning, som sætte grænser for store virksomheders vækst. Endelig kan der være produktrestriktioner, hvor EU er gået forrest. Tænk bare på, at fetaost skal komme fra Grækenland

Monopol - Wikipedia's Monopol as translated by GramTran

- Kundenes egne oppfatning av pris og kvalitet på substituttene og det aktørene i markedet leverer (hvis substituttene kvaliteten til substituttene øker, faller betalingsviljen til det innenfor markedet og motsatt, f.eks. kino mot å se film hjemme Alle selskaper som ikke har monopol er på en konkurransearena og må kjempe slaget om kundene. I Brandlab lærte jeg å bruke Micheal Porters teori om de fem markedskreftenetil til å gjøre en konkurrentanalyse. I Brandlab blir de fem markedskreftene illustrert som et sjakkbrett, hvor de nærliggende konkurrentene plasseres på sjakkbrettet Kommissionen har monopol på at kunne fremsætte lovforslag. Fungerer som EU's udøvende magt. Der er 27 kommisærer, en fra hvert land. o En kommissær udpeges af medlemslandenes regeringer for fem år ad gangen. o Skal udføre deres erhverv ud fra EU-fællesskabets interesse Eksempel: 20 virksomheder med hver 4% i markedsandel + 40 virksomheder med hver 0,5% i markedsandel = 20*42 + 40* 0,52 = 330 = Monopolistisk konkurrence. MEG Group 2012, CBS PEØ. Eks.: I USA har fusioner i brancher med et indeks på > 1.800 konkurrencestyrelsen bevågenhed (afhængig af branche) Hemmelig oprustning i krigen mod TDC-monopol. TDC's monopol på tele-infrastrukturen er en bremseklods for konkurrence, innovation og sågar danskernes it-kompetencer. Det mener en gruppe af offentlige og private virksomheder, der i disse dage er på politisk lobbyarbejde for at sætte en stopper for TDC-monopolet

Det er til gengæld snakken om det frie marked som lever en parasitisk tilværelse snarere end det er de arbejdsløse som er snyltere. Netop dette harmonerer godt med hvad der står i artiklen: I sidste ende er det vores villighed (eller mangel på samme), der sætter rammerne for et marked For eksempel har et tv en standby-funktion, der sluger el, mens du sover. Får du styr på standby-forbruget fra specielt gamle ladere og strømforsyninger, er der gode penge at spare pliers lose marked shares, and the media companies are losing advertising revenues. 2.1 Hvad er et monopol - spillemonopol? det er et godt eksempel, og på.

Selvom bookmakere i Danmark på det nærmeste stod i kø for at opnå dansk spillelicens, efter spilleloven i 2012, er det, som skrevet, ikke dem alle, der har fået det. Bookmakere som for eksempel 1xBet, JustBet, Matchbook samt en hel del flere udbyder stadig spil til danskere, selvom de ikke har dansk licens og altså ikke kan markedsføre. Sunn hudfarge med trening. Som vi alle vet og hører hele tiden, så kan mosjon være bra. Det kan hjelpe deg å holde deg i form, bygge muskler, og bidra til å øke energi også - Det vi gjorde var et eksempel på hvordan enkel digitalisering og tjenestetenking med publikum i fokus kan føre til enorme forbedringer. Likevel skulle det ta litt tid før publikum kom i fokus i hans nye jobb som direktør i Ruter, fra 2008. Get out of the building

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Af Jane Eis Larsen, Business Director, Søren B. Sørensen, Partner & Villads Riber Mink, Senior Consultant Mange virksomhedsledere er bekymrede for, om deres nuværende forretningsmodel reelt er i fare for at blive digitalt disruptet af en konkurrent - eller af en virksomhed de slet ikke har set som en konkurrent - som er bedre end dem..

Hos Casino24.dk får du et overblik over de bedste danske online casinosider. Find ud af, hvor du finder de bedste bonusser, Free Spins, spilleautomater og Live Casino spil i dag Naturmælk blev stiftet i 1994 i et marked hvor Arla havde tæt på monopol. Hvordan lykkedes det for et lille nyt mejeri at vokse og skabe sig en position med en konkurrent som Arla? Naturmælk valgte en marketingstrategi, hvor de fortæller hvordan deres mejeri adskiller sig fra Arla Et eksempel er Google, som ble et symbol for søking på nett og fikk sitt eget verb googling. Merker kan også gi følelser av tilhørighet og skape submiljøer og holdninger. Et eksempel er fotballklubber, eller Apples fans. På disse måtene kan merkenavn bidra til å øke etterspørsel og betalingsvillighet, og dermed øke. Loven sier at ingen mediekonsern skal få eie mer enn 40 prosent av lesere, lyttere eller seere av et potensielt publikum. Dermed er det ikke mulig at et mediekonsern skal ha monopol på et marked. I januar 2005 ble Eierskapstilsynet, Statens filmtilsyn og Statens medieforvaltning slått sammen til Medietilsynet I plus 1 kan du læse om, hvordan en virksomheds omsætning og overskud kan beskrives med andengradsfunktioner. Dette blev gjort ud fra den forudsætning, at virksomheden kun solgte ét produkt

populær: